Puurakentaminen

Puurakentamisen liiketoiminnan edistäminen

Suomessa suurin osa pientaloista on aina rakennettu puusta, ja kymmenen viime vuoden aikana puusta on alettu rakentaa myös julkisia rakennuksia. Tekniikat ovat kehittyneet, hyvät esimerkit ovat lisänneet ymmärtämystä puurakentamisen mahdollisuuksista, ja suuri yleisö on ottanut puurakentamisen omakseen. Puurakentamista tuetaan kansallisesti sen todistettujen ilmastovaikutusten, hyvinvointivaikutusten ja aluetaloudellisten vaikutusten takia. Maailman toiseksi metsäisimpänä maana, jossa puurakentamisella on pitkät perinteet, Suomella on täydet mahdollisuudet nousta alan eturintamaan globaalistikin.

Kehittämismahdollisuuksia on erityisesti suurimittakaavaisessa rakentamisessa eli kerrostalo- ja julkisissa kohteissa. Julkisilla kohteilla on tärkeä esimerkki- ja veturirooli, mistä myös pientalorakentaminen on hyötynyt. Vaikka kerrostaloasunnoista nyt vain noin kolme prosenttia on puurakenteisia, määrän nousu kymmeneen prosenttiin vuoteen 2030 mennessä on realistista ja jo hyvässä vauhdissa. Puurakentamisen arvostuksen lisääntymisestä hyötyy myös muu puutuoteteollisuus. Toivotaankin, että pitkällä tähtäimellä puurakentamisen tuotteiden vienti korvaa ison osan puutavaran viennistä, jolloin työstä ja lisäarvosta entistä suurempi osa jää Suomeen. Alalle onkin alkanut tulla myös suuren mittakaavan rakentamiseen pystyviä toimijoita, ja ketterien uusien toimijoiden lisäksi puurakentaminen kiinnostaa jo myös perinteisiä yrityksiä. Puurakentamisen nousukiito on alkamassa.

Autamme puurakentamisen toimijoita verkostoitumaan alan liiketoiminnan kehittämiseksi. Seutukaupungeista löytyy vahvaa osaamista; esimerkiksi suuri osa suomen CLT- ja puuelementtituottajista sijaitsee seutukaupungeissa. Puurakentamista tukevaa työtä tehdään yhdessä Metsäkeskuksen, PuuSuomen ja muiden alan verkostojen kanssa.

Lisätietoja puurakentamisteemasta saat Aila Ryhäseltä (puh. 040 485 3081, nimi.sukunimi[at]suupohja.fi).


Tapahtumia:

Puurakentamisen Kasvupolku Kasvu Open -tapahtuman (kasvuopen.fi) Puurakentamisen Kasvupolulle ilmoittautui 30 yritystä, joista Kasvupolulle jatkoi 12: yritykset täällä! Tule mukaan Kasvu Open Karnevaaliin 27.-29.10., joka nyt järjestetään verkossa! Polun mahdollistavat Yritysverkostot-hanke ja ympäristöministeriö.

Kauhajoella clt-rakentamisen teemapäivä 22.10.2020. Ohjelmassa esimerkiksi tutustuminen CltPlantiin ja ProModulesiin, yksi puhujista arkkitehtiprofessori Markku Karjalainen. Toteutamme tapahtuman yhdessä Metsäkeskuksen kanssa. Ohjelma ja lisätietoa täältä!

Seutukaupunkien puurakentamisen yhteistyöpalaverit kuukauden viimeinen torstai klo 14-15.30 syys-, loka-, marras- ja tammikuussa. Pääteemat: 1) yhteistyön suunnittelu ja yhteiset hankkeet 2) tukea julkiseen puurakentamiseen (mm. ympäristöministeriö) 3) miten tilata kohtuuhintainen puurakennus ja 4) puurakennusalan vienti. Mukana seutukaupunkien edustajia, kohde- ja yritysesittelyitä, kaupungeissa meneillään olevia puurakentamisen hankkeita ja alan asiantuntijoita myös seutukaupunkien ulkopuolelta.