Monikampus-toimintamalli Tussitaikurien kuvittamana

20.6.2023

Monikampus Finland -verkkosivut on julkaistu

Verkkosivuille on koottu Ketterää osaamista -hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja. 

 

Osoitteessa monikampusfinland.fi Monikampus-toimintamalli esitellään havainnollisena videona. Monikampus-malli vastaa siihen, miten koulutuksia saadaan seutukaupunkeihin. Monikampus-toimintamalli on osaamisen ekosysteemi, jolla voi olla eri nimi eri kaupungeissa, eikä se yleensä vaadi seiniä, kattoa tai lattiaa vaan toimivan yhteistyöverkoston, jolla on sama päämäärä: osaavan työvoiman saaminen alueelle. Verkkosivuilla voi tutustua Monikampus-toimintamallin sovelluksiin eri seutukaupungeissa. 


Sivustolta löytyy myös seutukaupunkien yhteinen korkeakoulustrategia ja -visio ja yksittäisten seutukaupunkien omia korkeakoulustrategioita. Lisäksi sinne on koottu Ketterää osaamista -hankkeessa kehitettyjä osaamispilotteja ja osaamisen ennakoinnin toteutuksia seutukaupungeissa. 


Lue lisää:  monikampusfinland.fi