SEUTUKAUPUNKIrekry– Kansainvälisten rekrytointien tukeminen ja rekrytointivalmiuksien kehittäminen

Hankkeen kuvaus

Osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi tarvitaan uudenlaisia käytännön toimia. Tässä hankkeessa edistetään toimia, jotka liittyvät kansainvälisiin rekrytointeihin, kansainvälisten opiskelijoiden sitoutumiseen, maahanmuuttajien kotoutumiseen sekä työvoimapula-alojen vetovoimaan.

Suomessa väestön keskittyminen kasvukeskuksiin ja suurimpiin kaupunkeihin jatkuu. Lisäksi väestön ikääntyessä nopeasti ei eläköityneiden tilalle ole tulossa tarpeeksi uusia työntekijöitä, Rakenteellisen työttömyyden ongelmaa ei ole onnistuttu ratkaisemaan. Erityisesti kasvukeskusten ulkopuolella yritysten on usein vaikea löytää osaavaa työvoimaa. Osaajapula rajoittaa yritysten kasvua ja liiketoiminnan kehittymistä jo nyt.

Tavoitteena on löytää ratkaisuja seutukaupunkien eri toimialojen pahenevaan työvoimapulaan vauhdittamalla työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa ja kehittämällä keskeisten työvoimapulasta kärsivien alojen vetovoimaa sekä eri seutukaupunkien että kaupunkien eri toimijoiden yhteistyöllä. Tavoitteena on, että yritysten kansainvälisten rekrytointien osaaminen on kehittynyt ja ne osaavat vastaanottaa työntekijöitä entistä paremmin. Lisäksi seutukaupungeilla on paremmat edellytykset toimivien vastaanotto- ja kotoutumispalveluiden kehittämiselle, jotta palveluista tulee osa seutukaupunkien arkea ja ne ovat helposti saavutettavissa työperäisille maahanmuuttajille esimerkiksi yrityspalveluiden kautta. Tavoitteena on myös löytää työvoimatarpeeseen vastaamiseksi uusia ratkaisuja, esimerkiksi yritysten ja alueiden yhteisiä imagokampanjoita eri kohderyhmille.

Hanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä ELY-keskusten, TE-toimistojen, työ- ja elinkeinoministeriön sekä erilaisten valtakunnallisten ja alueellisten kv-rekrytointeja edistävien hankkeiden kanssa.

Rahoittaja:

Hankkeen toimenpiteet on jaettu työpaketteihin, joilla on vastuutoteuttajat

Työpaketti 1: Kansainvälisen rekrytoinnin ja rekrytointiprosessien kehittäminen yhdessä yritysten kanssa

Yrittäjiä opastetaan kansainvälisten osaajien palkkaamisesta tiedottamalla kansainvälisen rekrytoinnin tukipalveluista. Yritysten yhteisiä rekrytointipilotteja edistetään ja toteutetaan rekrytointikampanjoita valituille kohdealueille, Lisäksi voidaan osallistua yhdessä esimerkiksi kansainvälisille rekrytointimessuille. Työyhteisöjen vastaanottovalmiuksia kehitetään tiedottamalla kehittämisen tarpeesta, pilotoimalla kulttuurivalmennuksia ja kouluttamalla yrityksen henkilökunnasta tutoreita kansainvälisten tulijoiden tueksi. Lisäksi yhteistyöverkostojen kautta välitetään esimerkiksi valtiolle tietoa kehittämiskohteista (esimerkiksi työlupa-asiat).

Kehitetään mallia, jolla kausityöntekijöille voidaan esitellä työmahdollisuuksia ja työvoimaa etsiviä toimialoja esitellään työntekijöille ja kohtautetaan työnantajia ja työntekijöitä. Opiskelumahdollisuuksista tiedotetaan ja suomen kielen opiskeluun kannustetaan ja ohjataan. Työntekijöitä valmennetaan lähettiläiksi kertomaan omille verkostoilleen Suomesta ja työmahdollisuuksista.

Työpaketti 2: Käytäntöjen kehittäminen suomessa opiskelevien kansainvälisten opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden työllistämiseksi

Opiskelijoiden ja yritysten kohtaamista edistetään, yritysten vastaanottavuuden kehittämistä tuetaan ja kehitetään tapoja löytää harjoittelu- ja lopputyöpaikkoja yrityksissä. Kehitettäviä käytäntöjä voivat olla esimerkiksi opiskelijoiden yritysvierailut, opiskelijat esittelemässä omaa maataan yrityksille ja opiskelijoiden käyttäminen apuna yritysten vientityössä. Lisäksi opiskelijoita ohjataan välittämään omissa verkostoissaan tietoa alueiden työmahdollisuuksista. Tiedotetaan myös mahdollisuuksista hyödyntää yrityksissä kansainvälisiä harjoittelijoita, toteutetaan harjoittelujaksoja ja viedään näiden jaksojen avulla uutta osaamista ja myönteistä asennetta kansainvälisiin rekrytointeihin.

Työpaketti 3: Kehitetään työperäisen maahanmuuttajan kotoutumispolku

Kotoutumispolun kehittämisessä huomioidaan tulijoiden erilaiset valmiudet ja tarpeet, mukana mahdollisesti muuttava perhe ja alueiden palvelut. Kotoutumispolku jakautuu kolmeen osaan. Puolison työllistymisen polku tähtää työpaikan löytämiseen puolisolle. Arjen käytäntöjen polulla tutustutaan esimerkiksi asunnon hankintaan, lastenhoito- ja koulumahdollisuuksiin ja muihin välttämättömiin palveluihin. Sosiaalisen verkostoitumisen polku perehdyttää paikalliseen kulttuuriin, harrastusmahdollisuuksiin ja mahdollisiin vertaisryhmiin. Kehitetään myös kummitoimintaa, jossa kummit tutustuttavat tulokkaita kaupunkiin. Kielen oppimista tuetaan.

Työpaketti 4: Kehitetään työvoimapulasta kärsivien toimialojen ja yritysten imagoa, vetovoimaa ja viestintäosaamista

Toimialojen imagon kehittämistä varten valitaan aloitustoimialat, Imagon kehittämisen pääteemat. suunnitellaan yhteisesti, ja esimerkiksi koulujen ja työllisyyspalveluiden kanssa etsitään työpaikkojen mielikuvatyön keinoja. Eri toimijoille luodaan alakohtaista materiaalia markkinointia ja imagotyötä varten. Yrityksille jaetaan tietoa ja järjestetään koulutusta imagomarkkinoinnista ja sen hyödystä rekrytoinnissa. Mielikuvatyö ohjataan ottamaan osaksi jatkuvaa markkinointia. Tehdään esimerkiksi markkinointipilotteja yritysten kanssa ja räätälöidään koulutusta markkinointiosaamisen kasvattamiseksi.

Työpaketti 5: Hallinto

Onnistunut hankehallinnointi tukee osaltaan koko hankeverkostoa saavuttamaan sille asetetut tavoitteet määräaikojen puitteissa toiminnan ollessa laadukasta ja taloudellisesti kestävää.

Yhteystiedot

Yrityssalo Oy (Salo)

Tommi Virtanen
044 547 7711
tommi.virtanen@yrityssalo.fi

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU (Nivala, Oulainen, Haapavesi, Haapajärvi, Siikalatva, Pyhäjärvi, Kärsämäki, Reisjärvi, Sievi, Alavieska, Kalajoki, Ylivieska)

Teemu Junnila
teemu.junnila@jedu.fi

Anne Kaartinen
anne.kaartinen@jedu.fi

Sirpa Korhonen
sirpa.korhonen@jedu.fi

Hannu Simi
hannu.simi@jedu.fi

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy (Alajärvi)

Vuokko Kraatari
vuokko.kraatari@jpyp.fi

Jani Takamaa
jani.takamaa@jpyp.fi

Vesa Alanko-Luopa
vesa.alanko-luopa@jpyp.fi

Kalajoen kaupunki

Susanna Leiviskä
susanna.leiviska@kalajoki.fi

Sami Alakotila
sami.alakotila@kalajoki.fi

Miia Himanka
miia.himanka@kalajoki.fi

Kauhajoen kaupunki

Virpi Itävaara
virpi.itavaara@kauhajoki.fi

Marketta Nummijärvi
marketta.nummijarvi@kauhajoki.fi

Kristiinankaupungin elinkeinokeskus

Mikko Kiviniemi
mikko.kiviniemi@krs.fi

Angelique Irjala
angelique.irjala@krs.fi

Rickhard Lähteenmäki
rickhard.lahteenmaki@krs.fi

Kurikan kaupunki

Airi Rummukainen
airi.rummukainen@kurikka.fi

Reetta Yli-Hynnilä
reetta.yli-hynnila@kurikka.fi

Paula Alanen, talousasiat
paula.alanen@kurikka.fi

Oulun yliopisto, Kerttu Saalasti Instituutti, Mikroyrityskeskus MicroENTRE (Oulu, Nivala, valtakunnallinen)

Markus Rytinki
markus.rytinki@oulu.fi

Anne-Mari Simunaniemi
anne-mari.simunaniemi@oulu.fi

Kristiina Rapakko, talousasiat
kristiina.rapakko@oulu.fi

Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy (Kuusamo, Taivalkoski)

Jani Väisänen
jani.vaisanen@naturpolis.fi

Jouni Korhonen
jouni.korhonen@naturpolis.fi

Kirsi Kuosku
kirsi.kuosku@naturpolis.fi

Heidi Korva, talousasiat
heidi.korva@naturpolis.fi

Kehitys-Parkki Oy (Parkano)

Johanna Kaitaranta
johanna.kaitaranta@kehitysparkki.fi

Jari Heiniluoma
jari.heiniluoma@parkano.fi

Pietarsaarenseudun kehittämisyhtiö Concordia Oy

Eva Gädda
eva.gadda@concordia.jakobstad.fi

Koulutuskuntayhtymä Brahe

Sanna Holappa
sanna.holappa@brahe.fi

Niina Kuusirati, talousasiat
niina.kuusirati@brahe.fi

Rauman kaupunki (Rauma, Laitila)

Piia Laisti
piia.laisti@rauma.fi

Camilla Pihlman
camilla.pihlman@rauma.fi

Juha-Matti Päivölä
juha-matti.paivola@laitila.fi

SASKY koulutuskuntayhtymä (Huittinen, Ikaalinen, Sastamala)

Taina Järä
taina.jara@sasky.fi

Aino-Riitta Joutsen
aino-riitta.joutsen@sasky.fi

Savonlinnan Hankekehitys Oy (Savonlinna)

Minna Marttila
minna.marttila@savonlinna.fi

Navitas Kehitys Oy (Varkaus)

Eve Antikainen
eve.antikainen@navitas.fi

Ylivieskan kaupunki

Sanna Nissilä
sanna.nissila@ylivieska.fi

Petri Sipilä
petri.sipila@ylivieska.fi

Marjo Kivioja, talous
marjo.kivioja@ylivieska.fi