Seutukaupunkien kolmessa 1,5-vuotisessa hankkeessa on mukana 28 seutukaupunkia ympäri Suomen.

14.3.2022

Uudet osaavan työvoiman saatavuutta edistävät hankkeet ovat käynnistyneet

Maakuntakeskusten ulkopuolisissa seutukaupungeissa kärsitään työvoimapulasta. Työvoimapulasta kärsivät muun muassa teollisuus ja sosiaali- ja terveysala. Haasteeseen pyritään löytämään ratkaisuja maakuntarajat ylittävien verkostohankkeiden avulla. Seutukaupunkien kolme 1,5-vuotista hanketta käynnistyivät tammikuussa 2022. Niissä on mukana 28 seutukaupunkia ympäri Suomen.

SEUTUKAUPUNKIrekry-hankkeen tavoitteena on lisätä seutukaupunkien osaamista kansainvälisissä rekrytoinneissa ja kehittää yritysten rekrytointivalmiuksia. Tavoitteena on myös kehittää keskeisten työvoimapulasta kärsivien alojen vetovoimaa.

Ketterää osaamista -hankkeen tavoitteena on lisätä seutukaupunkien koulutusmahdollisuuksia ja osaamisen kehittämistä aloilla, joissa on työvoimapulaa. Hankkeessa parannetaan vuoropuhelua yritysten, työllisyyspalvelujen ja koulutusjärjestelmän välillä, jotta tunnistetaan osaamistarpeita ja voidaan järjestää niihin vastaavaa koulutusta. Tavoitteena on myös seutukaupunkien yhteisen korkeakouluvision luominen.

Koordinaatiohanke tukee edellä mainittujen hankkeiden yhteistyötä, viestintää ja vaikuttavuutta. Sen kautta osaavan työvoiman saatavuutta edistävien osaavan työvoiman teemahankkeiden tulokset ja hyvät käytännöt leviävät laajasti seutukaupunkien sekä muiden kuntien hyödynnettäväksi.