Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä: SeutuKoordinaatio-hanke, Tervahovinkatu 2, 92150 Raahe
Sähköposti:
koordinaatio@seutukaupunkiosaajat.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

SeutuAKKE-kehittämishankkeiden uutiskirjeen tilaajarekisteri. Rekisteriin on tallennettu tilaajien sähköpostiosoitteet. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen. Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Uutiskirjeen vastaanottajan ilmoittamat tiedot.

Säännönmukaiset henkilötietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETAn ulkopuolelle

Ei luovuteta eikä siirretä tietoja EU:n tai ETAn ulkopuolelle.

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus. Rekisterissä on oikeus milloin tahansa peruuttaa uutiskirjeen tilaaminen.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mira Torvinen-Määttä, mira.torvinen-maatta@brahe.fi
Puh. 040 135 7143