Hankkeiden kick off -tilaisuudessa saadaan evästyksiä muun muassa työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, Kuntaliiton sekä seutukaupunkiverkoston edustajilta.

5.5.2022

Verkostohankkeilla etsitään ratkaisuja seutukaupunkien työvoimapulaan

Osaavan työvoiman saatavuus on keskeinen menestymisen avain. Pula osaavasta työvoimasta on monien alojen ja alueiden haaste, myös monissa seutukaupungeissa. Tähän haasteeseen pyritään löytämään ratkaisuja maakuntarajat ylittävien verkostohankkeiden avulla. Hankkeiden yhteinen kick off -tilaisuus järjestetään Helsingissä 5.–6.5.

Seutukaupunkien kolme 1,5-vuotista hanketta käynnistyivät tammikuussa 2022. Niissä on mukana 28 seutukaupunkia ympäri Suomen. Hankkeet ovat työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamia.

SEUTUKAUPUNKIrekry-hankkeen tavoitteena on lisätä seutukaupunkien osaamista kansainvälisissä rekrytoinneissa ja kehittää yritysten rekrytointivalmiuksia. Tavoitteena on myös kehittää keskeisten työvoimapulasta kärsivien alojen vetovoimaa.   

Ketterää osaamista -hankkeen tavoitteena on lisätä seutukaupunkien koulutusmahdollisuuksia ja osaamisen kehittämistä aloilla, joissa on työvoimapulaa. Hankkeessa parannetaan vuoropuhelua yritysten, työllisyyspalvelujen ja koulutusjärjestelmän välillä, jotta tunnistetaan osaamistarpeita ja voidaan järjestää niihin vastaavaa koulutusta. Tavoitteena on myös seutukaupunkien yhteisen korkeakouluvision luominen.   

Koordinaatiohanke tukee edellä mainittujen hankkeiden yhteistyötä, viestintää ja vaikuttavuutta. Sen kautta osaavan työvoiman saatavuutta edistävien osaavan työvoiman teemahankkeiden tulokset ja hyvät käytännöt leviävät laajasti seutukaupunkien sekä muiden kuntien hyödynnettäväksi.

Hankkeiden kick off -tilaisuudessa saadaan hanke-evästyksiä muun muassa työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, Kuntaliiton sekä seutukaupunkiverkoston edustajilta. 

Lauri Vaisto Duunitorilta puhuu työnantajamielikuvan merkityksestä. Työnantajabrändin johtaminen on tärkeää kilpailun jatkuvasti kiristyessä parhaasta osaamisesta. Vaisto käy työssään jatkuvaa keskustelua Suomen suurimpien työnantajien HR-, markkinointi-, viestintä- ja liiketoimintajohdon kanssa. Krista Paavola Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen JOTPA:sta kertoo ennakoinnista ja osaamiskapeikkojen purkamisesta jatkuvan oppimisen näkökulmasta. Sitran Tapio Huttulan puheen keskeisenä sisältönä on osaamisekosysteemit seutukaupunkien vetovoimatekijänä.  

Kaksipäiväisen kick-off-tapahtuman keskeisenä tavoitteena on myös hankehenkilöstön verkostoituminen ja osaamisen sekä ideoiden jakaminen.