Vastaa korkeakouluyhteistyön kyselyyn!

13.6.2023

Korkeakouluyhteistyön kysely on avautunut – anna kommenttisi!

Korkeakoulut kohtasivat seutukaupungit Pedaforumissa

Miten monikampus etenee eri seutukaupungeissa, ja miten toimijoiden yhteistyö parhaiten saadaan sujumaan? Millaisia kokemuksia on korkeakoulujen ja alueiden yhteistyöstä? Näitä kysymyksiä tuotiin keskusteluun Pedaforumissa Tampereella kesäkuun alussa. Pedaforum – korkeakoulupedagogiikan päivät kokoaa yhteen satoja yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajia ja asiantuntijoita.

Pedaforumin keskustelukysymysten pohjalta haluamme kysyä näkemyksiä näihin kysymyksiin myös Ketterää osaamista -hankkeen yhteistyöryhmiltä: eri seutukaupunkien toimijoilta ja osaamisryhmiltä, strategiatyöhömme osallistuneilta sekä seuraajiltamme.

Vastauksista koostamme keskustelunavauksia ja myös esimerkiksi priorisointeja. Tuloksia voit lukea seutukaupunkiosaajat.fi -sivustolta ja some-kanavistamme.

Kiitos, kun vastaat. Kyselyyn pääset tästä.


Opiskelu maakunnissa esillä Pedaforumissa

Tämän päivän korkeakouluopiskelijat ovat ryhmänä aiempaa heterogeenisempiä. Perinteisesti korkeakouluopiskelu on nähty pääkampuksella tapahtuvana nuorten koulutuksena. Nykyisin moni opiskelijoista on perheellinen työn ohessa kouluttautuva opiskelija, jolle opiskelu pääkampuksella ei ole useinkaan aikataulusyistä ja/tai logistisesti mahdollista.

Seutukaupunkien näkökulmasta perinteinen korkeakouluopiskelun malli vie osaamista ja osaajia alueilta poispäin. Nuoret työllistyvät korkeakoulupaikkakunnille ja jäävät sille tielle. Työssäkäyvä väestö etsii etäopintoja ja täydennyskoulutuksia kauempaa eri toteuttajatahoilta. Osaamisen kehittäminen voisi kuitenkin olla nykyistä enemmän seutukaupungin voima ja yhteisöllisyyden vahvistaja.

Seutukaupungin osaajatarpeista käsin suunniteltu ja rakennettu monikampus sitouttaa nuoret ja toki myös eri-ikäiset opiskelijat entistä paremmin seutukaupunkien yrityksiin harjoittelujen, opinnäytetöiden ja kehittämisprojektien kautta. Monikampus varmistaa tiiviit korkeakoulusuhteet ja sen myötä erilaiset koulutusmallit ja vahvan alueellisen TKI-yhteistyön. Myös paikalliset yritykset voivat tuoda omia osaajiaan kouluttajiksi.


Pitovoimaa monikampuksesta

Monikampus parhaimmillaan tukee myös yhteisöllisyyttä ja samoin yksilöiden halua sitoutua ja pysyä seutukaupungissa. Esimerkiksi hybridiopintoja suorittava täydennyskoulutusryhmä voi kokoontua monikampuksen etäopiskelutilaan jakamaan hyviä käytäntöjä ja oppimaan myös toisiltaan.

Monella seutukunnan yrityksellä osaamis- ja työvoimatarpeet ovat yhteisiä. Koulutusta voi tuoda seutukaupunkeihin myös monimuotototeutuksina tai verkkokoulutuksina, jolloin ryhmä voi olla kotipaikkakunnallaan ja vain opettaja matkustaa – tai opettaa verkon välityksellä.