Maksuton webinaari kaikille tulevaisuusajatteusta ja tulevaisuuden ennakoinnista kiinnostuneille.

2.4.2023

Tulevaisuusajattelu ja osaamisten ennakointi -webinaari 26.4.2023

Tule mukaan webinaarin, jonka tavoitteena on lisätä ymmärrystä tulevaisuusajattelusta ja tarjota keinoja ennakointitaitojen kehittämiseen! Webinaarin fasilitoijina toimivat Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen asiantuntijat Johanna Ollila ja Kaisa-Maria Suomalainen. Webinaari järjestetään 26.4. klo 12.00–15.00.

Webinaari on maksuton ja tarkoitettu kaikille tulevaisuusajattelusta ja osaamisten ennakoinnista kiinnostuneille. Mukaan voit tulla matalalla kynnyksellä, sinulla ei tarvitse olla asiasta ennakkotietoa.

Toteutus sisältää toiminnallisia harjoituksia, joita voit hyödyntää omassa työssäsi ja organisaatiosi ennakointityössä.

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä pe 21.4.2023 mennessä!

Johanna Ollila

Johanna Ollila on työskennellyt Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa vuodesta 2005 tulevaisuudentutkimuksen koulutuksen ja tulevaisuusprosessien toteutuksien parissa. Keskeisiä sisältöalueita ovat tulevaisuusajattelu ja -taidot, tulevaisuusohjaus sekä osaamisidentiteetti- käsitteen kehittäminen ja soveltaminen. Ollilan toiminnallisia vahvuuksia ovat osallistavien tulevaisuusprosessien toteuttaminen sekä uusia näkökulmia avaavien menetelmien kehittäminen ja hyödyntäminen.

Kaisa-Maria Suomalainen

Kaisa-Maria Suomalainen työskentelee Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa parhaillaan mm. Kainuun ennakointimallin luomisprosessissa, Turun kaupungin kasvatuksen ja opetuksen palvelualueen tulevaisuusprosessissa sekä Tunturi-Lappiin sijoittuvan innovaatioympäristön kehittämiseen liittyvässä hankkeessa. Tulevaisuudentutkimuksen lisäksi hänellä on kokemusta kehittämistyöstä mm. viestintään, digitaaliseen palvelukehitykseen sekä pk- ja startup-yritysten innovaatiotoimintaan liittyen.

Lisätietoja:

Aino-Riitta Joutsen
hankepäällikkö, SASKY koulutuskuntayhtymä
aino-riitta.joutsen@sasky.fi
puh. 040 707 3630

Sari Turpeinen
projektipäälllikkö, Iisalmen kaupunki
sari.turpeinen@iisalmi.fi
puh. 040 670 8235

Webinaari on osa Ketterää osaamista -hanketta, jonka yhtenä keskeisenä tavoitteena on edistää osaavan työvoiman saatavuutta mm. toimimalla aktiivisesti mukana osaajatarpeeseen vastaavan koulutuksen lisäämiseksi alueelle ja etsimällä uusia ratkaisuja osaajatarpeiden ennakoimiseen, tunnistamiseen, keräämiseen ja saadun tiedon hyödyntämiseen. Yhtä lailla hankkeen toimenpiteillä edistetään eri toimijoiden yhteistyötä mm. ennakoinnin ja siihen liittyvän tiedon hyödyntämisessä. Hanke on osa seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuuden edistämistä tukevaa hankekokonaisuutta ja sitä rahoittaa Etelä-Pohjanmaan liitto.