Seutukaupunkiosaajat 2022-23 -julkaisu

Seutukaupunkiosaajat 2022–2023 -julkaisu esittelee nostoja hankkeiden toimista.

19.9.2023

SeutuAKKE-hankkeiden 2022-23 loppujulkaisu on valmis

Seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuutta ovat edistäneet 2022–23 laajat verkostohankkeet, joissa on mukana 28 seutukaupunkia. Hankkeet ovat päättymässä syyskuun lopussa 2023, ja nyt hankkeiden tuloksia on koottu sähköiseen loppujulkaisuun. Seutukaupunkiosaajat 2022–2023 -julkaisu esittelee nostoja hankkeiden toimista. 

SeutukaupunkiREKRY-hankkeessa on edistetty toimia, jotka liittyvät kansainvälisiin rekrytointeihin, kansainvälisten opiskelijoiden sitoutumiseen, maahanmuuttajien kotoutumiseen sekä työvoimapula-alojen vetovoimaan. Eri toimialojen pahenevaan työvoimapulaan on etsitty ratkaisuja kehittämällä sekä eri seutukaupunkien että kaupunkien eri toimijoiden yhteistyötä. Hankkeessa on kehitetty yritysten kansainvälisten rekrytointien osaamista ja pyritty vauhdittamaan työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa. Hankkeessa on myös edistetty toimivien vastaanotto- ja kotoutumispalveluiden kehittämistä sekä luotu yhteisiä imagokampanjoita. 

Ketterää osaamista -hankkeessa on edistetty mahdollisuuksia suorittaa toisen asteen koulutusta ja korkeakoulutusta seutukaupungeista käsin. Hankkeen tuloksina on kehitetty Monikampus Finland -toimintamallia ja luotu seutukaupunkien yhteinen korkeakoulustrategia. Hankkeessa on kehitetty osaamisen ennakointitaitoa, jota tarvitaan tulevaisuuden työelämän tarpeiden ja vaatimusten tunnistamiseen. Osaamisen vahvistamiseen on tähdätty ketterillä ja joustavilla toimintamalleilla. Seutukaupungeissa on kokeiltu erilaisia osaamispilotteja, joilla on pyritty vastaamaan tunnistettuihin osaajatarpeisiin. 


Tutustu seutukaupunkien yhteisten hankkeiden yhteenvetoihin ja tuloksiin Seutukaupunkiosaajat 2022–2023 -julkaisussa.