"Tulevaisuuden osaaminen rakentuu toimijoiden yhteistyönä ja tätä elintärkeää yhteistyöverkostoa voidaan kutsua innovaatioekosysteemiksi."

-Terho Savolainen

19.4.2022

Seutukaupungeissa kartoitetaan innovaatioekosysteemiverkostoja

Seutukaupunkien innovaatioekosysteemiverkoston kehittäminen -hankkeessa on tavoitteena koota yhteen kehittyvien seutukaupunkien verkosto alueellisten innovaatioekosysteemien kehittämiseksi. Yhteistyötä rakennetaan yritysten, koulutusorganisaatioiden, TKI-toimijoiden sekä osallistuvien seutukaupunkien välillä.

”Tulevaisuuden osaaminen rakentuu toimijoiden yhteistyönä ja tätä elintärkeää yhteistyöverkostoa voidaan kutsua innovaatioekosysteemiksi. Seutukaupungeista löytyy monen alan huippuosaajia ja ekosysteemityön tavoitteena on laatia vahvempaa pohjaa yhteistyölle erityisesti yritysten ja TKI-toimijoiden välille. Kokemusten ja mallien vertaaminen seutukaupunkien kesken on tärkeää ja siksi tällä verkostohankkeella haetaan ekosysteemityöhön lisäarvoa myös kaupunkien välisen yhteistyön kautta”, toteaa hankkeen päätoteuttajan edustaja elinkeinojohtaja Terho Savolainen Iisalmen kaupungilta.

Innovaatioekosysteemiverkoston nykytilan kartoituksen yhteistyökumppanina on aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI Public Oy. MDI ohjauksessa kartoitus toteutetaan Iisalmessa, Raahessa, Savonlinnassa ja Kristiinankaupungissa. Saman aikaisesti MDI tekee kartoituksen Heinolan, Kauhajoen, Keuruun ja Rauman kaupungeille sekä Naturpolis Oy:lle.

Selvitystyö käynnistyy huhtikuussa, ja sen avulla kartoitetaan alueen innovaatioekosysteemien nykytilaa. Selvityksessä nostetaan esille ehdotuksia paikallisten innovaatioekosysteemien kehittämiskohteista sekä mahdollisista kasvualoista, joihin alueella kannattaa jatkossa panostaa. Selvitystyö antaa pohjan tulevaisuuden suunnittelulle ja muodostaa yhteistoiminnan rungon, jonka pohjalta päästään laatimaan alustavia ehdotuksia paikallisen innovaatioekosysteemin kehittämiskohteiksi. Kartoitus on valmis kesäkuun 2022 loppuun mennessä.