24.1.2023

Osaajia Intiasta

– SEUTUKAUPUNKIrekry tarjoaa yrityksille ponnahduslaudan hitsaajien ja CNC-koneistajien kansainväliseen rekrytointiin

Teollisuusalan työvoimapula on saanut monet yritykset laajentamaan näkökenttäänsä. Pienten tai keskisuurten yritysten on kuitenkin haastavaa lähteä rekrytoimaan väkeä ulkomailta ilman kokemusta ja kontakteja. Apua tarjoaa SEUTUKAUPUNKIrekryn juuri käynnistynyt pilotti, jossa osaavia työntekijöitä haetaan Intiasta.

Intian-pilotin tarkoituksena on helpottaa seutukaupungeissa toimivien yritysten kansainvälistä rekrytointia. Rekrytointiprosessiin ei tarvitse ryhtyä yksin, vaan hankkeen myötä on mahdollista saada tietoa ja tukea. Mukaan voi lähteä matalalla kynnyksellä; päätös osallistumisesta tehdään vasta huolellisen alkukartoituksen jälkeen. SEUTUKAUPUNKIrekry-hankkeessa pilottia koordinoivat Minna Marttila Savonlinnan elinkeinopalveluista sekä Eve Antikainen Varkauden Navitas Yrityspalveluista.

– Aiemmin toteutetussa yrityskyselyssä kartoitimme yritysten rekrytointitavoitteita. Kyselyssä kävi ilmi, että etenkin mikro- ja pk-yrityksillä oli haasteita kansainvälisessä rekrytoinnissa. Ei ollut tietoa, osaamista, kontakteja tai kumppaneita, joiden kanssa asiaa olisi voinut lähteä viemään eteenpäin. Eniten tarvetta nähtiin nimenomaan suorittaviin tehtäviin, Eve Antikainen kertoo.

– Intia nousi esiin kiinnostavana kohdemaana Business Finlandin kanssa käydyissä neuvotteluissa. Intia on yksi työ- ja koulutusperäisen maahanmuuttoa edistävän Talent Boost -ohjelman pääkohdemaista. Intiasta löytyy englannin kielen taitoisia eri alojen osaajia. Lisäksi Suomi on intialaisille houkutteleva kohdemaa. Itäinen Eurooppa on nyt läpikäyty – pitää katsoa pidemmälle. Käymme tätä samaa kilpailua Ruotsin ynnä muiden Pohjoismaiden kanssa, Marttila kertoo valintakriteerin taustoista.

Yhteistyökumppaniksi pilottiin valittiin tarjouskilpailun perusteella rekrytointiyritys Kaiku HR. Yrityksellä on oma toimisto Intiassa sekä aiempaa kokemusta toimimisesta ja rekrytoinnista Intiassa.

– Mukaan lähtevät yritykset kartoittavat lähtötilanteen ja osaajatarpeen yhdessä Kaiku HR:n kanssa. Me toimimme rinnallakulkijoina ja koordinoijina ja voimme neuvoa tuleville työntekijöille esimerkiksi mistä paikkakunnan asettautumis- ja kotoutumispalvelut löytyvät, Marttila visioi.

Tarjolla mahdollisuus kokeilla kansainvälistä rekrytointia

Parhaillaan pilottiin haetaan seutukaupungeissa toimivia yrityksiä, joilla on tarvetta CNC-koneistajille sekä hitsaajille. Marttila ja Antikainen toivovat hankkeen toimivan eräänlaisena ponnahduslautana, joka rohkaisi yrityksiä kokeilemaan kansainvälistä rekrytointia, käytännön apua tarjoten. Yrityksellä on rekrytoinnissa taustalla yksittäistä kaupunkia suurempi hankeverkosto, muiden yritysten vertaistuki sekä rekrytointiyrityksen osaaminen.

– Seutukaupungit saavat kokemusta ja voivat samalla seurata toisten kaupunkien etenemistä. Yksi hankkeen tehtävistä onkin seutukaupunkien verkostojen luominen ja yhteistyön lisääminen – yhden kaupungin resurssit ovat rajalliset, mutta yhdessä olemme ketteriä ja vahvoja, Eve Antikainen uskoo.

Prosessi etenee yrityksen tarpeet edellä. Kaiku HR haastattelee ja kartoittaa työnantajan tarpeet: millaista osaamista mihin tehtäviin kaivataan. Pohjatyön jälkeen Kaiku HR:n Intiassa toimiva tytäryhtiö Fill Finn ottaa tehtäväkseen etsiä työnkuvaa vastaavat, sopivat osaajat. Kaiku-konserni voi toimia rekrytoitavan henkilön työnantajana, tai vaihtoehtoisesti henkilö voi työllistyä yritykseen suoraan.

– Kaiku HR:n oma kokemus Intiasta on tärkeää, sillä heillä on vahva intialaisen kulttuurin tuntemus ja oma eettinen toimintatapansa kohdemaassa, Eve Antikainen korostaa.

– Pilotissa kerätty kokemus jaetaan, kaikki plussat ja miinukset, jotta niitä voitaisiin jatkossa hyödyntää ja ottaa oppia. Kirjataan ylös myös epäonnistumisia, ne ovat arvokasta tietoa kaikille yrityksille jatkoa ajatellen, toteaa Eve Antikainen.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä SEUTUKAUPUNKIrekry-hankkeen työntekijöihin.