Seitsemän seutukaupungin kiertotalousteemaverkostohanke:
Verkostotyökaluja kestävään kehitykseen

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa mukana olevien 7 seutukaupungin yrityksille tarjotaan mahdollisuuksia terävöittää omia näkemyksiään uusista kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksista, joita markkinoille on syntymässä EU:n Vihreän Siirtymän myötävaikutuksella.

Hankkeessa tuetaan jo tiedossa olevia kiertotalousklustereita ja teemoja sekä löydetään ja tunnistetaan uusia ekosysteemejä ja klustereita. Tiedossa olevia klustereita alueella ovat kestävä/korjausrakentaminen, poistotekstiilit sekä tekstiilien kiertotalous ja biomassaraaka-aineet. Tunnistettavia arvoketjuja voivat olla kestävät, vihreät energiaratkaisut tai tehostaa erilaisten materiaalien kiertoa ja uudenkäyttöä tukevia toimijoita, klustereita ja ekosysteemejä.

Hankkeessa halutaan luoda ja kehittää kaikkia kiertotalouden liiketoimintamalleja.

Taulukko kiertotalouden liiketoimintamalleista

Kiertotalouden liiketoimintamallit Sitran mallia mukaillen.

Hankkeen toimenpiteet työpaketeissa

Työpaketti 1: Tuotetaan materiaalia louhimalla tietoa EU:n uusista regulaatioista, jotta yritykset voivat varautua Vihreän Siirtymän tarvittaviin toimenpiteisiin.

Työpaketti 2: Luodaan ja hyödynnetään erilaisia työkaluja, jolla edistetään ja sparrataan yritysekosysteemejä ja yrityksiä. Tarvittaessa asiakasyritys saa -ratkaisuja etsiessään- käytettäväkseen hankkeen kaikkien aluekehittäjien verkostot & joukkoälyn.

Työpaketti 3: Tunnistetaan ekosysteemejä, joissa voidaan kiihdyttää innovaatioiden syntymahdollisuuksia sekä edistää kokeiluja ja innovaatioiden tuotteistamista.

Työpaketti 4: Tunnistaa ja hyödyntää hyviä käytäntöjä: verkoston toimintamalleja, ideoita ja innovaatioita. Hyvin käytäntöjen jakaminen ja kehittäminen.

Työpaketti 5: Hankkeen tulosten julkaisu ja viestintä


Yrityshyödyt

Yritysten kannalta työpaketit 1 ja 2 ovat kiinnostavimmat, koska niissä tuetaan yritysten Vihreän Siirtymän muutosmatkoja.

Yrityksen kehityspolku voi sisältää esimerkiksi seuraavanlaisia tukivaiheita:

Yrityksen kehityspolun vaiheet -kaavio

Hanketiedot

Hankkeessa ovat mukana seutukaupungit Paimio, Forssa, Heinola, Huittinen, Kristiinankaupunki, Nivala sekä Sastamala.

Hankkeen kesto: 10/2021 – 9/2023.

Rahoittaja:
Varsinais-Suomen litto
AKKE-rahoitus

Yhteystiedot

Paimio

Hankekoodinaattori Johanna Liipola
johanna.liipola@paimio.fi

Forssa

Yrityskehittäjä Satu Nurmi
satu.nurmi@fyk.fi

Heinola

Elinkeinojohtaja Netta Malin
netta.malin@heinola.fi 

Kristiinankaupunki

Projektipäällikkö Heli Nevala
heli.nevala@krs.fi

Huittinen

Kestävän kehityksen asiantuntija Marko Honkanen
marko.honkanen@huittinen.fi

Nivala

Yrityspalvelupäällikkö Kimmo Niskanen
kimmo.niskanen@nihak.fi 

Sastamala

Elinkeinojohtaja Tanja Aarnikuru
tanja.aarnikuru@sastamala.fi


Hankkeeseen osallistuvat kaupungit logoina: Paimio, Forssa, Heinola, Huittinen, Nivala, Kristiinankaupunki, Sastamala