Työllistymisen tukeminen julkisten palveluntarjoajien ja yritysten yhteistyöllä

Hankkeessa luodaan julkisen sektorin, oppilaitosten ja yrityselämän välille malli, jonka avulla siirrytään työttömyyden hoidosta työllisyyden hoitoon strategista ja toiminnallista kumppanuutta kehittämällä. Hanke kehittää paikallista yhteistyötä eri toimijoiden välillä seutukaupunkien ja lähialueen työvoiman tarjonnan kohtaannon ja osuvuuden kehittämiseksi työelämälähtöisesti. Toimijoiden keskinäinen verkostoituminen tehostaa työnjakoa ja tukee kustannustehokasta palvelutuotantoa sekä vähentää julkiselle sektorille työttömyydestä aiheutuvia kustannuksia.

Hankkeessa keskitytään työelämän osaamistarpeiden tunnistamiseen, työvoiman osaamisen kehittämiseen palvelujen ja koulutuksen suuntaamiseksi työelämän tarpeita vastaavaksi. Saatua tietoa käytetään eri organisaatioissa oman palvelutuotannon kehittämiseen asiakaskohderyhmille ja keskinäiseen tiedonjakamiseen.

Tavoitteena on kehittää palvelumalleja, joilla voidaan tuottaa yksilöllistä tukea kuntien lähipalveluina erityisesti pitkäaikaistyöttömille. Yksilöllisen tuen tavoitteena on saada siirtymiä kuntoutus/koulutuspoluille ja sitä kautta takaisin työelämään. Osa työttömistä työnhakijoista tarvitsee henkilökohtaista ohjausta löytääkseen erilaiset tukitoimet työmarkkinoille palaamiseen.

Hankkeessa mukana 8 seutukaupunkia.

Päätoteuttaja:

Sastamalan kaupunki

Hankkeen vastuuhenkilö Tiina Leppäniemi, 040 668 3961, tiina.leppaniemi@sastamala.fi

Hankekoordinaattori Taina Kaapu, 040 488 0254, taina.kaapu@sastamala.fi

Alueasiantuntija Sari Korpela, 050 340 2030, sari.korpela@sastamala.fi

Osatoteuttajat:

  • Huittisten kaupunki, Alueasiantuntija Sari Laakso, 044 773 0181, sari.laakso@huittinen.fi

  • Ikaalisten kaupunki, Alueasiantuntija Elisa Niemi, 044 730 6204, elisa.niemi@ikaalinen.fi

  • Sataedu Kankaanpää, Alueasiantuntija Petri Tyrkkö, 040 199 4260, petri.tyrkko@sataedu.fi

  • Kokemäen kaupunki, Alueasiantuntija Karoliina Tuomola-Heino, 040 488 3964, karoliina.tuomola-heino@kokemaki.fi

  • Paimion kaupunki, Alueasiantuntija Annetta Passi, 050 351 7173, annetta.passi@paimio.fi

  • Kehitys-Parkki Oy Parkano, Alueasiantuntija Johanna Kaitaranta, 044 976 8848, johanna.kaitaranta@kehitysparkki.fi

  • SAMIedu Savonlinna, Alueasiantuntija Päivi Kuusinen, 044 550 6433, paivi.kuusinen@samiedu.fi

Suunniteltu budjetti: ~743 k€

Hanke päättyi kesällä 2021.