Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa

Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa -hankekokonaisuus kehittää uudenlaista Monikampus Finland –alustamallia, jossa koulutuksen strategisina kumppaneina ovat yritykset, yrityspalvelutoimijat, työvoimaviranomaiset sekä koulutuskumppanit toiselta asteelta korkeakouluihin. Kukin seutukaupunki voi poimia itselleen sopvimmat toimintamallin osat käyttöön ja jatkokehitettäväksi, ja kukin kaupunki vastaa oman alueensa koulutusmallien kehittämisestä. Työkaluja ja yhteistyömahdollisuuksia kehittämiseen tuodaan hankkeella. Koulutusmalli mahdollistaa nopean, tarpeiden mukaisen ja ennakoivan reagoimisen työ- ja elinkeinoelämän osaamis- ja työvoimantarpeisiin. Malli tuottaa alueelle sen elinvoimaa ja kärkitoimialoja palvelevia koulutuksia. Malli kasvattaa alueen innovaatiopotentiaalia tarjoamalla yritys- ja elinkeinoelämälle tarpeisiin räätälöityä korkeakoulutusta ja TKI-toimintaa yhteistyössä koulutuskumppaneiden kanssa. Kumppanuusverkostoja kehitetään yhteistyössä. Hankkeen aikana pilotoidaan joustavia koulutusmalleja, oppilaitosten välisiä yhteistyömalleja sekä eriasteisteisten koulutusmallien tuomista seutukaupunkehin. Hankkeessa laaditaan valtakunnallinen seutukaupunkien tulevaisuusselvitys työssäkäyntiin ja koulutukseen liittyen sekä pilotoidaan pito- ja vetovoimaan liittyviä toimenpiteitä.

Laajempi hanketiivistelmä täällä

Hankkeessa mukana n. 30 seutukaupunkia.

Päätoteuttaja: Koulutuskeskus Brahe ( Koulutuskuntayhtymä Brahe)

Suunniteltu budjetti: ~1,7 M€

Osatoteuttajat:

Verkostokumppanit: Alavus, Forssa, Heinola, Kauhajoki, Kokemäki ja Winnova