Kansainvälisen rekrytoinnin tueksi

TARVITSETKO UUTTA TYÖVOIMAA?

Moni palkkaa nykyisin osaavia työntekijöitä myös ulkomailta.

Lue tältä sivulta, miten onnistut. Jätä yhteystietosi ja lataa maksuton
Kansainvälisen rekrytoinnin opas.

Hanki avuksesi Kansainvälisen rekrytoinnin opas!

Opas käsittelee kansainvälisen rekrytoinnin eri osa-alueita onnistuneeseen rekrytointitoimintaan.


Jätä yhteystietosi, niin saat ladata oppaan veloituksetta. Jos et näe asiakaspalvelubottia, lähetä yhteystietosi osoitteeseen tommi.virtanen@yrityssalo.fi.

Katso tiiviit vinkit videoilta!

Kuusi askelta
onnistuneeseen kansainväliseen rekrytointiin

Tarvitsetko uutta työvoimaa? Moni palkkaa nykyisin osaavia työntekijöitä myös ulkomailta. Näin se onnistuu!

Löysitkö hyvän työntekijän ulkomailta? Näin palkkaaminen onnistuu!

Ulkomaisen työntekijän palkkaaminen onnistuu sujuvasti, kun suunnittelet etenemisen huolellisesti


Näin varmistat ulkomaisen työntekijän sujuvan aloituksen työssä

Kun on tehnyt paljon töitä sopivan kansainvälisen osaajan löytämiseksi, kannattaa panostaa myös työn aloittamiseen uudessa ympäristössä


Kansainvälinen rekrytointi – näin onnistut

Varaa rekrytointiin riittävästi aikaa
 • Kansainväliseen rekrytointiin kannattaa varata hieman normaalia enemmän aikaa.
 • Rekrytoinnin aikataulussa kannattaa huomioida itse hakuajan lisäksi myös haastattelujen järjestämiseen ja päätöksentekoon menevä aika.
 • Hakuajan on hyvä olla vähintään 3–4 viikkoa, jotta hakijat ehtivät rauhassa perehtyä hakuilmoitukseen sekä muokata hakukirjeensä ja ansioluettelonsa tehtävään sopiviksi.
 • Rekrytointipäätöksen jälkeen aikaa menee usein myös työnantajasta ja -tekijästä riippumattomiin seikkoihin. Esimerkiksi työ- ja oleskelulupien hoitaminen vie oman aikansa, jos uusi osaaja tulee EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta.
 • Voit kuitenkin omalta osaltasi sujuvoittaa lupaprosessia toimittamalla tarvittavat asiakirjat, kuten työsopimuksen, ajallaan sähköisenä Enter Finland -palveluun.

Suunnittele budjetti etukäteen

 • Rekrytointi on aina myös taloudellinen investointi, joten budjetti kannattaa suunnitella huolellisesti.

 • Palkan lisäksi voit tukea uutta työntekijää Suomeen saapumisessa ja helpottaa Suomeen asettautumista. Samalla luot myös hyvää mielikuvaa yrityksestäsi.

 • Vaikka velvollisuutta esimerkiksi muuttoon tai kieli- ja kulttuurikoulutukseen liittyvien kustannusten korvaamiseen ei ole, voivat ne maksaa itsensä takaisin uuden osaajan sopeutumisen ja hyvinvoinnin muodossa.

 • Rekrytointia suunnitellessa kannattaa siis listata kaikki mahdolliset rekrytointiin liittyvät kustannukset. Huolellisen budjetoinnin avulla varmistat, että rekrytointi ei tule ajateltua kalliimmaksi.

 • Joissain tapauksissa rekrytoinnin kustannuksiin on myös mahdollista saada taloudellista tukea esimerkiksi TE-palveluista ja ELY-keskukselta.

Työpaikkailmoitus on käyntikorttisi

 • Työpaikkailmoituksen kautta työntekijälle muodostuu mielikuva yrityksestäsi. Kuvaile ilmoituksessa, minkälaiseen yritykseen ja työyhteisöön hän on tulossa.

 • Hakuilmoitusta laatiessa kannattaa pitää mielessä, ettei henkilöllä välttämättä ole ennakkokäsitystä tai kokemusta suomalaisesta työelämästä. Kerro siis käytännönläheisesti työntekijää kiinnostavista asioista: miten uusi työntekijä voi odottaa oman uransa kehittyvän yrityksessä, kuinka palkkaus alalla kehittyy, minkälaisia työsuhde-etuja Suomessa on ja millaista työnteko ylipäätään on.

 • Työntekijään liittyvät odotukset ja toiveet kannattaa kuvailla ilmoituksessa avoimesti ja perusteellisesti, jotta voit saada kohdennetumpia hakemuksia avoimeen työpaikkaan. Toisaalta vaatimustasoa ei kannata asettaa niin korkeaksi, että hyvätkin hakijat ohittavat ilmoituksen.

 • Pohdi, mitä taitoja voi oppia itse työssä ja mitä tarvitaan heti ensimmäisestä työpäivästä lähtien. Työtehtävästä riippuen työntekijältä voidaan esimerkiksi olettaa tiettyä koulutustasoa tai pätevyyksiä, jotka osoitetaan virallisin todistuksin.

 • Ulkomailla hankittu osaaminen ei aina suoraan vastaa kotimaista vastaavaa. Esimerkiksi ammattipätevyyksille on haettava tunnustukset myös Suomesta.

 • Työntekijän osaamisen vahvistamiseen saat apua ammattipätevyyksien osalta Opetushallituksen palveluista.

Haastattelu ja rekrytointipäätös

 • Työhaastattelun tarkoituksena on, että pääset tutustumaan paremmin potentiaaliseen työntekijään. Samalla kerrot hakijalle omasta yrityksestäsi.

 • Kansainväliset haastattelut voi erityisesti ensimmäisellä kierroksella hoitaa etäyhteyksin. Näin vältytään turhalta matkustelulta ja kustannuksilta.

 • Ensimmäisen kansainvälisen rekrytoinnin kohdalla haastattelutilanne voi olla jännittävä molemmille osapuolille. Vaikka etähaastattelut onnistuvat nykyisin sujuvasti, kannattaa haastattelutilanne suunnitella huolellisesti. Pohdi rakenne, osaamisen näyttäminen ja mahdollinen tulkin tarve etukäteen.

 • Kun olet päässyt rekrytoinnissa valintavaiheeseen, muista pitää haastatellut hakijat tietoisina tilanteesta. Parhaassa tapauksessa voit antaa rakentavaa palautetta ja perustelut niille hakijoille, jotka eivät tulleet valituiksi tehtävään. Kun viestit avoimesti, rakennat positiivista mielikuvaa yrityksestäsi työnantajana. Tämä voi helpottaa tulevien rekrytointien tekemistä.

Kaikkea ei tarvitse tehdä itse

 • Jos kansainvälinen rekrytointi jännittää, pyydä apua! TE-palvelut voi auttaa löytämään työntekijän ulkomailta, järjestää lähtömaakoulutusta ja tarjota koulutusta kansainvälisen työyhteisön tueksi.

 • Eurooppalainen EURES-verkosto asiantuntijoineen voi auttaa muun muassa tutustumaan eri maiden työmarkkinoihin, löytämään yhteistyökumppaneita ja neuvomaan Suomeen saapuvia ulkomaalaisia työntekijöitä. EURES-neuvojat voivat jopa hoitaa osan rekrytoinnista puolestasi.

 • Myös Business Finland tarjoaa erilaisia palveluita kansainvälistymisen tueksi.

 • Lisäksi yksityiset palveluntarjoajat tarjoavat rekrytointipalveluita myös avaimet käteen -hengessä.

 • Lisätietoja rekrytoinnin kumppaneista löydät esimerkiksi Kansainvälisen rekrytoinnin oppaasta.

Kansainvälisen rekrytoinnin opas on apunasi

Voit ladata maksuttoman oppaan lomakebotin kautta. Opas on laaja 90 sivun kokonaisuus. Sen avulla saat kansainvälisen rekrytoinnin hyvin käyntiin. Saat myös vastauksia kysymyksiisi. Jos tarvitset lisää apua, niin ota yhteyttä oman alueesi asiantuntijaan täältä.