Kysely hankkeiden vaikutuksista ja kehittämisajatuksista

Hanketoimijoille tehdyn kyselyn tulokset

Elokuussa 2023 Ketterää osaamista - ja SeutukaupunkiREKRY -hankkeiden toimijoilta kerättiin kyselyllä hanketyössä syntyneet opit, vaikutukset ja tulevaisuuden kehittämisajatukset. Tämän linkin kautta pääset tutustumaan kyselyn tuloksiin.


Muun muassa tällaisia asioita nousi esiin:


Hanketoimijat arvioivat hankkeilla olevan myös pitkän aikavälin vaikuttavuutta.

”Alueen pito-ja vetovoima kasvaa, yritykset pysyvät alueella, kun osaajia riittää.”

"Kansainvälistä työvoimaa vierastetaan vähemmän."

"Toimintamallit vakiintuvat ja ne otetaan hanketoimijoiden normaalin toiminnan osaksi."