Ketterää osaamista

Hankkeen kuvaus

Ketterää osaamista -hankkeella vastataan seutukaupunkien osaavan ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden haasteisiin. Haasteen osaavan työvoiman saatavuudelle asettaa väestön sekä varsinkin korkea-asteen koulutuksen keskittyminen suurempiin kaupunkeihin. Toisaalta seutukaupunkien pienempi koko on myös vahvuus. Ihmiset on mahdollista kohdata yksilöinä ja työnantajat tarvelähtöisesti.

Hankkeessa edistetään mahdollisuuksia suorittaa toisen asteen koulutusta ja korkeakoulutusta seutukaupungeista käsin. Ennakointitiedon pohjalta tuodaan näkyväksi puuttuvaa osaamista. Osaamisen vahvistamiseen tähdätään ketterillä ja joustavilla toimintamalleilla. Kaikki hankkeessa pilotoidut ratkaisut ja toimintamallit kuvataan siten, että toimenpiteet ja tulokset ovat hyödynnettävissä myös muualla kuin hankkeessa mukana olevissa seutukaupungeissa.

Hanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä muun muassa TE-toimistojen, ELY-keskusten, koulutuksenjärjestäjien ja jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen kanssa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat hankkeen valmisteluvaiheessa tunnistetut, samaan teemaan liittyvät alueelliset ja valtakunnalliset hankkeet.

Rahoittaja: 

Hankkeen toimenpiteet on jaettu työpaketteihin, joilla on vastuutoteuttajat

Työpaketti 1: Monikampus Finland -toimintamallin juurrutetut paikalliset ratkaisut

Monikampus Finland -toimintamalli vastaa osaajatarpeeseen yhdistämällä koulutuksen järjestäjät, yritykset, työnantajat sekä työllisyyspalvelut. Hankkeen aikana luodaan viitekehys, jonka pohjalta jokainen alue rakentaa oman toteutuksensa paikallisista tarpeista. Lisäksi hankkeen aikaisena tavoitteena on luoda seutukaupunkien korkeakouluvisio.

Työpaketti 2: Ennakointityön hyödyntäminen sekä akuutin osaajatarvetiedon tunnistamisen ratkaisut

Luodaan kaikkien seutukaupunkien hyödynnettäväksi toimintamalli, jolla pidemmän aikavälin ennakointitietoa kyetään hyödyntämään sekä luomaan ratkaisuja osaajatarvetiedon tunnistamiseksi ja hyödyntämiseksi. Lisätään vuoropuhelua yritysten, työllisyyspalvelujen ja koulutusjärjestelmän välillä, jotta tunnistetaan osaamistarpeita ja voidaan järjestää niihin vastaavaa koulutusta. Työntekijöiltä vaaditaan nykyään tutkintojen sijaan tiettyjä osaamisia, mutta työtä hakevat eivät osaa riittävästi kuvata osaamistaan muutoin kuin tutkintojen kautta. Tarvitaan palvelua, jonka avulla tekijät työpaikoille löydetään osaamisprofiilin mukaan.

 Työpaketti 3: Ketterä osaamisen kehittäminen

Jokainen hankkeen osatoteuttaja pilotoi tunnistettuun osaajatarpeeseen vastaavan koulutuksen tuomista seutukaupungista käsin suoritettavaksi yhteistyössä koulutuksen järjestäjien kanssa tai moniosaajapolkutoimintamallia yhteistyössä yritysten, työllisyyspalveluiden sekä koulutuksenjärjestäjien kanssa.

Työpaketti 4: Viestintä ja tulosten kehittäminen

Tavoitteena on koko hankeaikainen aktiivinen ja läpinäkyvä viestintä hankkeen toimenpiteistä.

Työpaketti 5: Hallinto

Tavoitteena on koordinoida hankkeen verkostoa ja toimenpiteitä sekä tukea osatoteuttajia hankkeen toimenpiteiden toteutuksessa.

Yhteystiedot

Koulutuskuntayhtymä Brahe (Raahe)

Sanna Holappa
040 135 7172
sanna.holappa@brahe.fi  

Sari Alajoki
040 135 7163
sari.alajoki@brahe.fi  

Niina Kuusirati, talousasiat
040 840 3717
niina.kuusirati@brahe.fi  

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida (Loimaa, Uusikaupunki)

Anne Mähönen
anne.mahonen@novida.fi 

Elina Siivonen
elina.siivonen@novida.fi 

Anneli Frantti
anneli.frantti@novida.fi 

Jenni Nieminen, talousasiat
jenni.nieminen@novida.fi 

Koillis-Suomen Kehittämisyhtiö Naturpolis (Kuusamo, Taivalkoski)

Jani Väisänen
jani.vaisanen@naturpolis.fi 

Heidi Korva, talousasiat
heidi.korva@naturpolis.fi 

Kristiinankaupungin elinkeinokeskus (Kristiinankaupunki)

Mikko Kiviniemi
mikko.kiviniemi@krs.fi 

Angelique Irjala
angelique.irjala@krs.fi 

Iisalmen kaupunki (Iisalmi)

Sari Turpeinen, projektipäällikkö
sari.turpeinen@iisalmi.fi 

Teija Halttunen, talousasiat
teija.halttunen@iisalmi.fi 

Koulutuskuntayhtymä Sasky (Sastamala, Huittinen, Ikaalinen, Parkano)

Aino-Riitta Joutsen
aino-riitta.joutsen@sasky.fi 

Mari Korpela
mari.korpela@sasky.fi 

Taina Palo, talousasiat
taina.palo@sasky.fi 

Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu (Kankaanpää)

Petri Tyrkkö
petri.tyrkko@sataedu.fi 

Keuruun kaupunki (Keuruu)

Heli Antila
heli.antila@keuruu.fi 

https://www.keuruu.fi/tyo-yrittaminen/ketteraa-osaamista-hanke