Verkostohankkeiden koordinaatio

Seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuutta edistävillä hankkeilla on yhteinen koordinaatio, jota hallinnoidaan "seutukaupunkien yritysverkostot" -hankkeen rinnalla. Koordinaatiolla edistetään laajojen verkostohankkeiden keskinäistä ja ulospäinsuuntautuvaa yhteistyötä ja viestintää. Tältä sivulta löydät tietoa ja aineistoa koskien kaikkia verkostohankkeita.

Seutukaupunkihankkeet koonti 5.6.2019.pdf