Insinööriopiskelijoita vierailulla Kopar Oy:ssa

TAMKin maakuntaroadshow eli insinööriopiskelijaryhmä oli vierailulla seutukaupunkien yrityksissä Ikaalisissa ja Parkanossa. Kuva on Kopar Oy:stä. Timo Rainio kuvassa vasemmalla.

"On aivan eri asia lähteä yritykseen paikan päälle näkemään ja kokemaan se oikea työympäristö, kuin että yrityksestä saapuisi joku vain tänne esitelmöimään aiheesta."

- Timo Rainio, Tampereen ammattikorkeakoulun aluekehittäjä

25.9.2023

TAMKin opiskelijat kohtaavat Pirkanmaan yrityksiä matalalla kynnyksellä

Tampereen ammattikorkeakoulu tekee tiivistä yhteistyötä Pirkanmaan seutukaupunkien sekä niissä toimivien yritysten kanssa. Tavoitteena on laajentaa opiskelijoiden näkemystä alueen työmahdollisuuksista, sekä löytää yrityksille ja tulevaisuuden osaajille luonteva väylä kohdata molempia palvelevan hyödyn nimissä.

Tampereen ammattikorkeakoulussa on tehty pitkään töitä sen eteen, että opiskelijoille jaettaisiin positiivista ja nykyaikaista tietoa Tampereen seudun kuntien ja pienempien kaupunkien työllistymismahdollisuuksista. Samalla alueen yritykset löytäisivät itselleen osaavaa, tulevaisuuden työvoimaa. TAMKin ja seutukaupunkien yritysten välisenä linkkinä toimii alueen oma aluekehittäjä. Tämän yhteyshenkilön tehtävänä on etsiä reittejä sujuvaan ja molempia tahoja palvelevaan yhteistyöhön. 

Meillä on tietoa siitä, millaisia opiskelijoita milläkin osaamisella meiltä löytyy. Samalla meillä on yhteys maakuntiin: mitä tarpeita ja mahdollisuuksia siellä on tarjolla, TAMKin aluekehittäjä, teollisuusteknologian lehtori Timo Rainio kertoo.

Haasteena on se, kuinka saada opiskelijat tutuiksi alueen yrityksille ja päinvastoin.

– Voi olla, että lukio tai ammattioppilaitos on käyty omalla kylällä, mutta sen jälkeen se yhteys ikään kuin katkeaa. Opiskelijat eivät itsekään välttämättä muista tai edes tiedä, mitä yrityksiä kotipaikkakunnalta löytyy, Rainio pohtii.

Työelämän haasteiden ratkaisuun tarvitaan kaikkia tahoja

Kynnystä opiskelijoiden ja yritysten välillä on madallettu konkreettisin toimin. Esimerkiksi keväällä ensimmäisen vuoden insinööriopiskelijoille järjestettiin suosittu Maakuntaroadshow. Roadshowssa opiskelijat vietiin kiertueelle tutustumaan Luoteispirkanmaan yrityksiin. Kiertueeseen kuului, että opiskelijat laativat itsestään CV:n, jotta myös he kävisivät tutuiksi yrityksen edustajille.

– Opiskelijat pitivät kiertueesta paljon. On aivan eri asia lähteä yritykseen paikan päälle näkemään ja kokemaan se oikea työympäristö, kuin että yrityksestä saapuisi joku vain tänne esitelmöimään aiheesta, Rainio huomauttaa.

Aluekehittäjän tehtäviin kuuluu myös etsiä yhdessä eri tahojen kanssa ratkaisua käytännön haasteisiin. Kuinka esimerkiksi mahdollistetaan korkeakouluopiskelijoiden asuminen seutukaupungissa kesätöiden tai työharjoittelun aikana?

– Tilanne tuli eteen kansainvälisten sote-alan opiskelijoiden kanssa. Heillä oli vuokrattuna opiskelija-asunto Tampereelta, mutta ei varaa vuokrata harjoittelun ajaksi toista asuntoa tai mahdollisuutta kulkea sinne. Tästä on nyt käyty keskustelua, että voisiko kaupunki näissä tapauksissa vuokrata veloituksetta tai hyvin pienellä korvauksella tyhjinä olevia asuntoja, Rainio pohtii.

Timo Rainio peräänkuuluttaa kuntien välisen yhteistyön tärkeyttä. Eri tahojen ja alueiden kannattaa vetää yhtä köyttä, jotta myös tulevaisuudessa työpaikat ja tekijät olisivat turvattu. Rainion mielestä viestiä siitä, mitä mahdollisuuksia eri hankkeet ja toimintamallit voisivat yrityksille tuottaa, tulisi ulottaa laajemmalle paremmalla lopputuloksella. Hyviä yhteistyöyrityksiä kaivataan aina lisää.

–  Ei mietittäisi vain omaa kylää tai kaupunkia, vaan nähtäisiin yhteistyön mahdollisuudet laajemminkin. Omista asukkaista ei tarvitsisi olla mustasukkainen, vaan jaettaisiin resursseja ja muistettaisiin, että yhdessä ollaan vahvempia, Timo Rainio summaa.


Teksti: Juulia Lahnaoja