7.11.2022

SeutukaupunkiREKRY-hanke pyytää tarjouksia CNC-koneistajien ja hitsaajien rekrytointipilotin käynnistämiseksi Intiasta

SEUTUKAUPUNKIrekry – Kansainvälisten rekrytointien tukeminen ja rekrytointivalmiuksien kehittäminen -hanke pyytää tarjouksia CNC-koneistajien ja hitsaajien rekrytointipilotin käynnistämiseksi Intiasta.

Osana kansainvälisten osaajien houkuttelutoimenpiteitä toteutetaan hankkeessa mukana olevien kaupunkien alueella toimivien yritysten osaajatarpeita vastaava rekrytointikampanja. Tavoitteena on tuottaa kansainvälisesti rekrytoiville yrityksille lisäarvoa ja täydentää yksityisen henkilöstöpalvelualan tarjoamaa. Erityisesti metallialan yrityksillä on vaikeuksia löytää riittävästi hakijoita Suomesta. Osaavista CNC-koneistajista ja hitsaajista on pulaa monissa muissakin maissa, minkä takia kilpailu on kovaa myös kansainvälisesti. Suomi tekee maakuvatyötä sen tarjoamien työ- ja uramahdollisuuksien kansainvälisen tunnettuuden edistämiseksi. Pilottihankkeessa tehdään yhteistyötä Business Finlandin sekä muiden julkisten toimijoiden kanssa.


Tarjouspyynnön kohde


Nopeat kokeilut ja ketterä pilotointi ovat olennainen osa uusien toimintamallien kehittämistä. SeutukaupunkiREKRY – Kansainvälisten rekrytointien tukeminen ja rekrytointivalmiuksien kehittäminen -hanke hakee tarjouspyynnöllä ehdotuksia kansainvälisten osaajien houkuttelun ja rekrytoinnin pilottihankkeeksi lntiasta. Pilottihanke-ehdotuksia pyydetään yrityksiltä, joilla on aiempia referensseiä kansainväIisistä osaamisintensiivisistä rekrytoinneista ja joilla on valmiutta kehittää uusia julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyökonsepteja kansainväIisten osaajien houkutteluun ja rekrytointiin.


Pilottihankkeen tehtävänä on kansainvälisten osaajien houkuttelun ja rekrytoinnin yrityspalvelujen kehittäminen, rekrytointipolun kehittämiseen julkisten ja yksityisten tahojen yhteistyönä sekä rekrytointipolun mallintamiseen.


Rekrytointipilottia koskevan tarjouksen pitää kattaa ainakin seuraavat tiedot ja toimenpiteet:

  • Lähtömaan saatavuuden arviointi ja kartoitus rekrytointi kriteerit huomioiden

  • Kandidaattien alustava kartoitus ja kompetenssit, haastattelut ja taustojen varmistaminen

  • Markkinointikampanjan suunnittelu ja toteutus lähtömaassa (yhteistyössä Business Finlandin Talent Boost lndian kanssa)

  • Pilottiin osallistuvien yritysten kontaktointi

  • Rekrytoinnin kriteerien määrittäminen pilottiin osallistuvien yritysten kanssa

  • Lähtömaan prosessien ja tarvittavien lupien varmistaminen ja hankinta sekä muu vaadittava dokumentaatio

  • Rekrytoinnin eettisyyden varmistaminen lähtömaan ja Suomen näkökulmasta

  • Raportti rekrytointipilotin tuloksista


Lue koko tarjouspyyntö Yrityssalon sivuilta: https://yrityssalo.fi/wp-content/uploads/2022/11/Tarjouspyynto-rekrypilotin-kaynnistaminen-Intiasta-071122.pdf