strategia kuvana

6.5.2023

Seutukaupunkien innovaatioverkoston kehittämisstrategia julkaistu

Seutukaupunkien innovaatioekosysteemiverkoston kehittämishanke on julkaissut strategian, joka tähtää vuoteen 2027 asti. Strategian keskeisenä tavoitteena on vahvistaa seutukaupunkien elinkeinoelämän ja TKI-toimijoiden asemaa osana kansallista innovaatioekosysteemien kokonaisuutta.

Tavoitteiden saavuttamiseksi strategiassa on määritelty kolme konkreettista päämäärää. Ensimmäinen tavoite on se, että seutukaupunkien innovaatioverkosto on vakiintunut alustaksi seutukaupunkien väliselle TKI-toimintaa edistävälle yhteistyölle. Toinen tavoite on vahvistaa koulutuksen tarjonnan ja osaamisen kehittämisen roolia seutukaupungeissa. Kolmas tavoite on edistää ekosysteemitoiminnan laajentumista ja tuoda esille sen konkreettisia hyötyjä.

Seutukaupunkien innovaatioekosysteemiverkosto pyrkii strategiansa avulla nostamaan esiin seutukaupungeissa tehtävän innovaatiotoiminnan merkitystä ja edistämään sen kehittämistä. Innovaatiot eivät synny itsestään vaan ne vaativat rakenteita, rahoitusta ja yhdessä tekemistä. Verkosto toivoo, että strategia auttaa myös tuomaan aiheen hallitusohjelmaan ja siten edistämään seutukaupunkien roolia kansallisessa innovaatioekosysteemien kokonaisuudessa.

Hanke kohdistuu erityisesti seutukaupunkeihin, joista kymmenen on mukana hankkeessa: Iisalmi, Savonlinna, Raahe, Kristiinankaupunki, Heinola, Kauhajoki, Keuruu, Rauma, Taivalkoski ja Kuusamo.

Hanketta rahoittavat Pohjois-Savon liitto ja mukana olevat kunnat.

strategia