3.3.2023

Miilukangas har internationell atmosfär

Maskinverkstadskoncernen Miilukangas i Brahestad anställer kontinuerligt både finländsk och utländsk arbetskraft. Enligt verkställande direktör Pekka Miilukangas förutsätter en lyckad global rekrytering framför allt gediget bakgrundsarbete av både arbetsgivaren och den nyanställda som kommer till Finland.

Miilukangas Oy -koncernen med intressebolag sysselsätter direkt ca 400 personer. Därtill utnyttjar Miilukangas Oy personaluthyrningsföretagens tjänster. Ett växande företag behöver kontinuerligt mera anställda.

– Vi har tre viktiga anställningskanaler, inleder Pekka Miilukangas, vd för Miilukangas koncernen.

Som den första kanalen nämner han läroanstalterna. I Brahestad samarbetar företaget huvudsakligen med Koulutuskeskus Brahe, men enskilda anställda kommer också via andra läroanstalter inom 100 kilometers omkrets.

– Genom utbildningsavtal kommer man in med låg tröskel. Lärlingarna lär sig känna till husets regler och vi lär oss känna dem. Om de tycker att det är roligt att komma till jobbet och vi tycker att det är roligt att de kommer, är det naturligt att teckna på ett arbetsavtal, beskriver Miilukangas.

Som den andra viktiga kanalen lyfter Miilukangas fram TE-byråns tjänster. Förutom produktionsarbetare ger den här kanalen ofta även kontorspersonal.

Den tredje kanalen utgörs av personaluthyrningsföretag som ordnar arbetstagare även för längre tider. Dessa företag fungerar globalt och på VD:s bord landar därför arbetsansökningar från hela världen. Internationell rekrytering är ingen ny sak hos Miilukangas, eftersom det har kommit yrkesfolk över

gränserna i snart 20 år. Idag sysselsätter företaget tiotals personer med utländsk bakgrund från totalt 16 olika länder.

Motivation viktigare än språkkunskap

Den internationella arbetskraften varierar. En del kommer till Finland för att jobba ett år eller flera och återvänder sedan till sitt hemland. En del igen kommer med familj och med avsikt att stanna.

– Vi är självfallet glada om personen vill stanna permanent i Brahestad och bygga upp sitt liv här. Men här finns också alltid behov av kortvarigare besökare, funderar Pekka Miilukangas.

Utlänningar som redan bor i Finland eller som kommer hit med flyktingstatus bildar en egen grupp vid sidan om arbetsrelaterad invandring. De har redan tagit ett stadigare steg för att etablera sig på orten; det är bara arbetsplatsen som saknas. Miilukangas-koncernen är en flexibel arbetsgivare för en motiverad arbetstagare.

– Ska vi säga att ju mera yrkeskunskap och motivation, desto mindre behov av språkkunskaper, beskriver Pekka Miilukangas

Internationell arbetskraft intresserar företag stort. Allt flera företag är ute efter kunniga och ivriga anställda och allt flera företag måste rikta blicken mot större anställningsmarknader. Pekka Miilukangas medger att global rekrytering är nödvändigt för att hålla företaget i rullning.

– Nog skulle det ju vara trevligt för alla om arbetskraft skulle köa utanför porten. Global rekrytering är en dyrare och tyngre process för ett företag och det finns inte alltid garantier om ett lyckat resultat, säger Miilukangas.

Pekka Miilukangas i bild

Förvärva goda samarbetskumpaner för internationell rekrytering, uppmanar verkställande direktör Pekka Miilukangas. BILD: Atacan Ergin

Fahim Amini från Afganistan är en av Miilukangas-koncernes anställda med utländsk bakgrund. BILD: Saija Pönkkö

Behöver du hjälp med internationell rekrytering? Klicka här!

Miilukangas-anställda med utländsk bakgrund och Pekka Miilukangas i bild.

Dzheffri Frank från Ukraina, Atacan Ergin från Turkiet och Istvan Túri från Ungern arbetar hos Miilukangas. Till höger verkställande direktör Pekka Miilukangas. BILD: Saija Pönkkö

Ta inget för givet
- Pekka Miilukangas tips för internationell rekrytering

1. Skaffa goda samarbetskumpaner

Enligt Pekka Miilukangas lönar det sig inte att själv börja söka utländsk arbetskraft. Goda samarbetskumpaner, helst sådana som fungerar i ursprungslandet underlättar rekryteringsprocessen avsevärt. Seutukaupunkirekry-projektet hjälper företag med internationell rekrytering.

2. Gör bakrundsarbetet omsorgsfullt

Det är en stor förlust för alla, om personen som kommer till Finland från långa vägar är missnöjd med arbetet eller arbetsgivaren missnöjd med arbetstagaren. Miilukangas skickar därför alltid täckande uppgifter om bl.a. företaget, arbetsmaskinerna och Brahestad för att arbetssökanden ska veta vart hen är på väg för att göra vad.

3. Introduktion även för fritiden

Det fästs rikligt med uppmärksamhet vid introduktionen till arbetet då den nyanställda kommer till arbetsplatsen. Inget ska tas som en självklarhet, allt förklaras utifrån den finländska arbetskulturen. Till en början behövs det mycket hjälp också utanför arbetsplatsen. Hjälpen ska gå in på att lösa minsta vardagliga problem: personen kan t.ex. behöva råd för anskaffning av mörkläggningsgardiner med tanke på ljusa sommarnätter.

Doi Nay och Rolang Thai samt Pekka Miilukangas i Miilukangas-koncernens hall.

Dol Nay och Rolang Thai har kommit till Miilukangas från Vietnam. BILD: Saija Pönkkö

Atacan Ergin, Dzheffri Frank och Pekka Miilukangas i Miilukangas-koncernens hall.

Miilukangas Oy:s internationella arbetsgemenskap har en trevlig arbetsatmosfär. Atacan Ergin och Dzheffri Frank samtalar med Pekka Miilukangas. BILD: Saija Pönkkö

Text: Juulia Lahnaoja