Live & Learn -toimintamalli, kansilehti

17.8.2023

Live & Learn -mallilla tuetaan kansainvälisten opiskelijoiden kotoutumista seutukaupunkeihin

Live & Learn -toimintamalli kehitettiin SeutukaupunkiREKRY-hankkeessa tukemaan kansainvälisten opiskelijoiden menestystä opinnoissa, työllistymisessä, urakehityksessä, hyvinvoinnissa, kielitaidossa ja suomalaisessa toimintakulttuurissa.

Tukemalla kansainvälisten opiskelijoiden kotoutumista ja viihtymistä seutukaupungeissa heistä voidaan saada tarvittavaa osaavaa työvoimaa. Live & Learn -malli julkistettiin kesäkuussa 2023. Katso julkistamistilaisuuden tallenne tästä.

Hankkeen alkuvaiheessa toteutetun kartoitustyön mukaan Suomesta puuttui kokonaisvaltainen kotoutumisen toimintamalli, joka ottaisi huomioon seutukaupunkien erityisolosuhteet. Toimintamallia on kehitetty vuoden ajan yhteistyössä oppilaitosten, kaupunkien ja muiden sidosryhmien kanssa. Palveluita on koottu yhteen muun muassa hyvien käytäntöjen kartoitusten ja kansainvälisille opiskelijoille teetetyn kyselyn perusteella. Live & Learn sisältää neljä osa-aluetta, jotka auttavat tunnistamaan kansainvälisten opiskelijoiden palvelutarpeita.

Vaikka Live & Learn -palvelut sijoittuvat opiskeluaikaan, ne tarjoavat vahvan pohjan koko tulevaisuudelle. Kielen osaaminen, suomalaisen toimintakulttuurin tunteminen, työelämätaidot, vapaa-aika, harrastukset sekä sosiaaliset ja ammatilliset verkostot ovat tärkeitä myös opintojen jälkeen.

Lataa Live &. Learn -toimintamalli tästä.