"Palvelussa on helppo kuvata osaamistaan valmiin kaavan ja erilaisten valmiiden asiasanojen avulla."

Kuvassa Josefiina Luoma ja Mirja Iskanius LinkedInin äärellä.

15.9.2022

LinkedIn osana työvoiman ja yritysten matchaamista -pilotti käynnistyi Iisalmessa

Ketterää osaamista -hankkeessa Iisalmessa aloitettiin alueen eri toimijoiden kanssa yhteistyössä kokeilupilotti, jossa testataan LinkedIniä työvoiman ja yritysten matchaamiseen osana Ylä-Savon osaamisen kehittämisen mallia. Kokeilun tavoitteena on etsiä uudenlaisia yhteistyön muotoja ja kokeilla uudenlaisia paikallisia ratkaisuja tunnistettuihin osaajatarpeisiin.

Seutukaupungit kärsivät laajasta osaajapulasta, jonka ratkaisemiseen on käytettävä kaikki saatavilla olevat keinot. Työtä on tehtävä monella saralla, jotta tekijät saadaan kiinnostumaan ja asettumaan seutukaupunkeihin. Mieluisan työpaikan löytämisen avuksi on monia apukeinoja, ja yksi niistä on LinkedIn. Palvelussa työnhakijat ja työnantajat kohtaavat enemmän kuin muissa työnhakupalveluissa. Yritysten on helpompi olla esillä ja työnhakijat löytävät kiinnostavia yrityksiä jo ennen kuin työnhaku on ajankohtaista.

LinkedIniä on perinteisesti hyödynnetty Suomessa lähinnä asiantuntijatason verkostoitumisessa ja rekrytoinneissa. Tämän pilotin tarkoitus on laajentaa LinkedInin käyttöä kohderyhmiin, joissa sen hyödyntäminen ei ole vielä tyypillistä. Aluebarometrin mukaan osaajatarvetta alueella on etenkin ravintola-alalla, joten kohderyhmäksi on valittu ravitsemisalan osaajien ja yritysten matchaaminen.

Kokeilupilotti käynnistyi elokuussa pidetyllä LinkedIn-ohjauskoulutuksella, jossa Iisalmen alueen eri toimijoiden, muun muassa Ylä-Savon ammattiopiston, paikallisten työllisyyshankkeiden ja kuntakokeilun ohjaushenkilöstö sai koulutusta ja vinkkejä, kuinka ohjata ja kannustaa asiakkaita tai valmistuvia opiskelijoita LinkedIn-profiilin luomiseen, osaamisen esilletuomiseen sekä aktiiviseen hyödyntämiseen työnhaussa. Koulutukseen osallistui 22 henkilöä.

LinkedIn-ohjauskoulutukseen osallistunut maahanmuuttajia työhaussa ohjaava Josefiina Luoma Life&Career -hankkeesta toteaa:

– Kansainvälisten osaajien kohdalla LinkedInissä on tärkeää se, kuinka yritys tuo itseään ilmi, antaako yritys itsestään kuvan, jossa monimuotoisuutta arvostetaan ja se on tervetullutta. Useasti oman osaamisen sanoittaminen koetaan vaikeaksi maahanmuuttajien kohderyhmässä. Palvelussa on kuitenkin helppo kuvata osaamistaan valmiin kaavan ja erilaisten valmiiden asiasanojen avulla. Juuri valmiit pohjat ja sanasto, joka on palvelussa käytössä, esimerkiksi skills-osiossa auttavat suuresti oman osaamisen kuvaamista.

Pilotti jatkuu syksyn aikana Ylä-Savon alueen maahanmuutto- ja kv-rekrytointipalvelujen Life&Career – Elämä ja Ura -kehittämishankkeen järjestämällä alueen yrityksille suunnatulla LinkedInin hyödyntäminen rekrytoinneissa -koulutuksella. Koulutuksen kohderyhmänä on erityisesti alueen työnantajat, jotka eivät ole aiemmin käyttäneet somekanavia rekrytoinnin apuna. Koulutuksessa käydään läpi mm. LinkedInin merkitystä nykypäivän ja tulevaisuuden rekrytoinneissa, kuinka yritys voi hyödyntää LinkedIniä rekrytoinneissa ilman maksullisia rekrytointitunnuksia sekä yritysprofiilin luomista.

Kokeilupilottiin toivotaan mukaan muutamia sitoutuneita yrityskumppaneita. Näille yrityksille annetaan hankkeen aikana LinkedInin hyödyntäminen rekrytoinneissa -koulutuksen lisäksi apua ja tukea LinkedInin käytössä. Samalla seurataan, miten LinkedInin hyödyntäminen tuo työntekijän osaamista esille kohderyhmissä, jossa sen käyttö ei vielä ole arkipäivää, sekä auttaa yritystä löytämään sopivan tekijän tehtäviinsä. Pilotilla pyritään edistämään osaavan työvoiman saatavuutta alueen työpaikkoihin.


Lisätietoja:
Sari Turpeinen, projektipäällikkö, Ketterää osaamista -hanke, sari.turpeinen@iisalmi.fi, puh. 040 670 8235