"Digitalisoituminen on erityinen palvelualojen haaste."

-Krista Paavola

9.5.2022

Ratkaisuja seutukaupunkien osaajapulaan löydetään yhteistyöllä

– Osaavan työvoiman saatavuus on sellainen asia, ettei ole mitään yhtä vippaskonstia, jolla voitaisiin hoitaa asia kuntoon, totesi Mikko Härkönen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Härkönen oli yksi puhujista seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuutta edistävien hankkeiden kick off- tapahtumassa.

Härkönen listasi keinoja, joita yhdistämällä osaavan työvoiman saatavuutta voidaan tulevaisuudessa turvata. Tarvitaan palvelujen ja palvelujärjestelmien kehittämistä, jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittämistä, alueellista liikkuvuutta ja etätyötä, kansainvälisiä rekrytointeja, työvoiman liikkuvuuteen kannustavaa etuusjärjestelmää sekä työhyvinvointia ja työkykyä tukevia toimia.

Tulevaisuustalo Sitran Tapio Huttula puhui osaamisekosysteemeistä.  Osaaminen ei ole vain koulussa tapahtuvaa oppimista, jollaiseksi se saatetaan helposti mieltää, vaan kaikkialla läsnä oleva asia, jota kehitetään yhdessä. Osaaminen uudistaa työelämää ja työelämä osaamista.

Osaamisen kehittämisessä tunnistettu haaste on oppilaitos-yritysrajapinta. Oppilaitosten pitkälle tekemien suunnitelmien sijaan pitäisi pohtia yhdessä sitä, mitä yritykset tarvitsevat. Alueilla tiiviin oppilaitos-yritysyhteistyön merkitys on suuri. Elinvoimatyön kannalta hedelmällisintä on, kun yhdistetään yritykset, oppilaitokset ja julkinen sektori.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus Jotpa edistää työikäisten osaamisen kehittämistä, joka pyrkii kohtaanto-ongelman purkamiseen. Krista Paavola Jotpasta totesi, että tällä hetkellä meillä järjestelmä kannustaa osallistumaan tutkintoon johtavaan koulutukseen. Kuitenkin työtä oppii vasta työelämässä, ja esimerkiksi työssä tarvittavia ICT-taitoja voi hankkia yksittäisellä kurssilla.

– Digitalisoituminen on erityinen palvelualojen haaste, Paavola mainitsi.

Jotpa tuottaa työvoima- ja osaamistarpeiden valtakunnallista ja alueellista ennakointitietoa. Se kokoaa, analysoi ja tulkitsee tietoa työmarkkinoiden kehitysnäkymistä.

Seutukaupunkiverkoston puheenjohtaja Anna-Kaisa Pusa toi esille muutoksia, jotka haastavat seutukaupunkeja. Muun muassa teollisuudelta vaaditaan joustokykyä ja energian- ja sähköntuotanto uudistuu ja kehittyy.

– Seutukaupungeissa tapahtuu todella paljon vihreän siirtymän osa-alueilla.

Rahoittajan edustaja Sanna Puumala Etelä-Pohjanmaan liitosta muistutti, että kehittämishankkeiden tarkoitus on luoda uusia toimintamalleja ja -tapoja, jotka jäävät elämään hankkeiden päättymisen jälkeen.

Kaikkien kick off -tapahtuman puhujavieraiden sanoissa korostui yhteistyön ja verkostomaisen työskentelyn merkitys.

SeutuAKKE-hankkeiden kick off -tapahtuma järjestettiin Helsingissä Kuntatalolla 5.-6.5.2022.

Teksti: Mira Torvinen-Määttä

– Henkinen steppi on otettu koronan myötä, että työnantajat uskaltavat rohkeammin rekrytoida etätyöpisteellä työskenteleviä, sanoi Mikko Härkönen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

– Tieto itsessään ei muuta mitään. Tiedon pohjalta pitää luoda yhteinen ymmärrys siitä, mitä tämä tarkoittaa, totesi Tapio Huttula. Hän avasi puheenvuorossaan ekosysteemimäistä tapaa toimia.