Yritysneuvoja-yhteistyö

Seutukaupungeissa yrtiysneuvojien tehtävänkuva on usein erittäin laaja ja vertaisverkostot painottuvat naapurikuntiin ja omaan maakuntaan. Valtakunnallisella yritysneuvojien vertaisoppimisella on lukuisia etuja, kun ideoita ja ratkaisuja samojen kysymysten kanssa kamppailevien kesken voidaan vaihtaa naapurikuntayhteistyötä laajemmalla alueella. Valtakunnallisessa yhteistyössä saadaan jaettua myös teemakohtaista erityisosaamista alueiden välillä.

Seutukaupunkien yritysverkostot projektilla edistetään ja kehitetään yritysneuvojien valtakunnallista verkostoitumista seutukaupungeissa ja muuallakin. Yritysneuvojayhteistyötä on jo sovittu tehtävän MicroENTRE:n kasvuyritysverkoston, SEKES:n, Suomen uusyrityskeskuksen ja ELY:jen yritysneuvojien kanssa. Yritysneuvojatilaisuuksia ollaan avattu yli verkostorajojen ja valmisteilla on kaikkien yritysneuvojatoimijoiden yhteiset vertaispäivät koronatilanteen hellitettyä. Projektilla ollaan myös lanseeraamassa yritysneuvojavaihtoa.

Alueesi korona-apu yrittäjälle -yhteistyöverkosto

Suomen Yrittäjät, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ja Suomen Uusyrityskeskukset ja Kuntaliitto tiivistivät yritysneuvontayhteistyötään ja viestintäänsä koronakriisin myötä. Yhteistyön myötä Alueesi korona-apu yrittäjälle -verkosto käynnistettiin maaliskuussa 2020. Yhteistyö on jatkunut syksyllä ja seutukaupunkiverkosto on tullut SEUTU4-yritysverkostot projektin kautta tiiviimmin mukaan yhteistyöhön ja sitä koordinoivaan taustaryhmään.

Yhteistyöverkosto toteutti syyskuussa 2020 kyselyn yritysneuvojille koronakevään kokemuksista. Kyslyyn saatiin liki 300 vastausta ja raportti kyselystä löytyy täältä.

Yhteistyöverkosto on tehokas väline tiedon välittämisessä valtakunnallisesti yritysneuvojien kautta yrityksiin sekä yrityksistä päätöksen tekoon. Yritysneuvojien webinaarit jatkuvat säännöllisesti ainakin 2020 ajan.

Lisätietoja: Paavo Laaksonen

Yritysneuvojavaihto (Hold-tilassa koronatilanteen aikana)

Seutukaupunkien yritysverkostot -projektilla koordinoidaan yritysneuvojavaihtoa, jota kautta pääsee helposti tutustumaan toisiin yritysneuvojiin sekä organisaatioihin sekä ennen kaikkea oppimaan uutta. Lisätietoja oheisessa esitteessä.


Jos olet kiinnostunut, ole yhteydessä Riitta Forsten-Astikaiseen.

Toimintaa yritysneuvojayhteistyössä

21.-22.11.2019 Valtakunnalliset yritysneuvojien syyspäivät Raumalla

Päivät on tarkoitettu yritysnouvojille seutukaupungeista kuin muualtakin. Päivien ohjelma ja ilmoittautumisohjeet täällä.