Puurakentaminen

Puurakentamisliiketoiminnan edistäminen

Suomessa suurin osa pientaloista rakennetaan puusta, ja noin kymmenen viime vuoden aikana puusta on alettu rakentamaan myös julkisia rakennuksia. Hyvät esimerkit ovat lisänneet tietoisuutta ja ymmärtämystä puurakentamisen mahdollisuuksista, ja myös suuri yleisö on ottanut puurakentamisen omakseen. Puurakentamista tuetaan kansallisesti sen todistettujen ilmastovaikutusten, hyvinvointivaikutusten ja aluetaloudellisten vaikutusten takia. Maailman toiseksi metsäisimpänä maana, jossa puurakentamisella on pitkät perinteet, Suomella on hyvät mahdollisuudet kehittä alan liiketoimintaa.

Kehittämismahdollisuuksia on erityisesti suurimittakaavaisessa rakentamisessa eli kerrostalo- ja julkisissa kohteissa. Julkisilla kohteilla on tärkeä esimerkki- ja veturirooli, mistä myös pientalorakentaminen on hyötynyt. Kerrostaloasunnoista kuitenkin vain noin kolme prosenttia on toistaiseksi puurakenteisia, mutta määrän nousu kymmeneen prosenttiin vuoteen 2030 mennessä on realistista. Puumateriaalin arvostuksen lisääntymisestä hyötyy myös muu puutuoteteollisuus. Yhtenä esteenä puurakentamisen yleistymisessä on suuren mittakaavan rakentamiseen pystyvien toimijoiden vähäisyys.

Autamme puurakentamisen toimijoita verkostoitumaan alan liiketoiminnan kehittämiseksi. Seutukaupungeista löytyy vahvaa osaamista; esimerkiksi suuri osa suomen CLT- ja puuelementtituottajista sijaitsee seutukaupungeissa. Puurakentamista tukevaa työtä tehdään yhdessä Metsäkeskuksen, PuuSuomen ja muiden alan verkostojen kanssa.

Lisätietoja puurakentamisteemasta saat Aila Ryhäseltä (puh. 040 485 3081, nimi.sukunimi[at]suupohja.fi).