Työllistymisen tukeminen julkisten palveluntarjoajien ja yritysten yhteistyöllä

Hankkeen toiminta-ajatus on tiivistetysti luoda julkisen sektorin, oppilaitosten ja yrityselämän välille malli, jonka avulla siirrytään ”Työttömyyden hoidosta työllisyyden hoitoon strategista ja toiminnallista kumppanuutta kehittämällä.” Hanke kehittää paikallista yhteistyötä eri toimijoiden välillä, jolla edistetään seutukaupunkien ja lähialueen työvoimatarjonnan kohtaantoa ja osuvuutta työelämälähtöisesti. Toimijoiden keskinäinen verkostoituminen tukee kustannustehokasta palvelutuotantoa työnjakoa tehostamalla ja vähentää julkiselle sektorille työttömyydestä aiheutuvia kustannuksia.

Hankkeessa keskitytään työelämän osaamistarpeiden tunnistamiseen, työvoiman osaamisen kehittämisen palvelujen ja koulutuksen suuntaamiseksi työelämän tarpeita vastaavaksi (digialusta). Digialustan avulla kartoitetaan työvoiman osaaminen ja kehittämistarpeet. Saatua tietoa käytetään eri organisaatioissa oman palvelutuotannon kehittämiseen asiakas kohderyhmille ja keskinäiseen tiedonjakamiseen.

Hankkeen tavoitteena on kehittää palvelumalleja, joilla voidaan tuottaa yksilöllistä tukea kuntien lähipalveluina erityisesti pitkäaikaistyöttömille. Yksilöllisen tuen tavoitteena on saada siirtymiä kuntoutus/koulutuspoluille ja sitä kautta takaisin työelämään. Osa työttömistä työnhakijoista tarvitsee henkilökohtaista ohjausta löytääkseen erilaiset tukitoimet työmarkkinoille palaamiseen.

Hankkeessa mukana 8 seutukaupunkia.

Päätoteuttaja: Sastamala

Osatoteuttajat:

  • Huittinen
  • Ikaalinen
  • Sataedu
  • Kokemäki
  • Paimio
  • Kehitys-Parkki Oy (Parkano)
  • Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

Suunniteltu budjetti: ~900 k€