Stöd för internationell rekrytering

BEHÖVER DU NYA MEDARBETARE?

Många företag anställer idag kunniga medarbetare från andra länder.

Läs hur du lyckas, ladda ner gratis Handboken för internationell rekrytering.

Ta handboken för internationell rekrytering till hjälp!

Handboken visar vägen till lyckad internationell rekrytering.


Lämna dina kontaktuppgifter så får du ladda ner handboken gratis. Om kundbetjäningsbotten inte syns, skicka dina kontaktuppgifter till tommi.virtanen@yrityssalo.fi.

Se videon med kompakta tips!

Sex steg till
lyckad internationell rekrytering

Behöver du nya medarbetare? Många företag anställer idag kunniga utländska arbetstagare. Så här lyckas det!

Hittade du en god medarbetare utomlands? Så här anställer du lyckat!

Rekrytering av utländska medarbetare är lätt med noggrann planering.


Så här ser du till att den nya utländska medarbetaren får en smidig start i sitt arbete.

Efter ett hårt jobb för en internationell rekrytering lönar det sig också att satsa på hur arbetet inleds i den nya miljön.


Internationell rekryteringså här lyckas du

Reservera tillräckligt med tid för rekrytering

 • Det lönar sig att reservera lite mera tid för internationell rekrytering.

 • Förutom själva ansökningstiden ska du också beakta tiden så går åt till att ordna intervjuer och beslutsfattande.

 • Ansökningstiden ska vara minst 3–4 veckor så att kandidaterna hinner sätta sig in i annonsen och anpassa sina ansökningar och meritförteckningar enligt uppgiften.

 • Efter rekryteringsbeslutet går det ofta tid åt detaljer som inte beror på arbetsgivaren eller -tagaren. Att ordna t.ex. arbets- och uppehållstillstånd tar sin tid om den nya medarbetaren kommer från ett land utanför EU- eller ETA-området.

 • Du kan dock underlätta tillståndsprocessen för din del genom att lämna in nödvändiga dokument, såsom arbetsavtal, i tid till e-tjänsten EnterFinland.

Planera budgeten på förhand

 • Rekrytering är alltid också en ekonomisk investering, varför det lönar sig att planera budgeten omsorgsfullt.

 • Utöver lönen kan du stöda den nya medarbetaren vid ankomsten till Finland på andra sätt och underlätta etableringen i Finland. Samtidigt ger du en god bild av ditt företag.

 • Det finns ingen plikt att delta i eller ersätta t.ex. kostnader för flytt eller språk- och kulturutbildning, men det kan löna sig i form av bättre anpassning och välmående.

 • Det lönar sig alltså att lista alla eventuella kostnader i anslutning till rekrytering. Noggrann budgetering säkrar att rekryteringen inte blir dyrare än tänkt.

 • I vissa fall är det också möjligt att få ekonomiskt stöd från t.ex. TE-byrån eller NTM-centralen.

Arbetsplatsannonsen är ditt visitkort

 • Arbetsplatsannonsen ger en bild av ditt företag. Beskriv företaget och arbetsgemenskapen i annonsen.

 • Tänk på att kandidaten kanske inte har någon förhandsuppfattning om eller erfarenhet av finländskt arbetsliv. Berätta alltså om praktiska detaljer som intresserar: hur utvecklas karriären inom företaget, hur utvecklas lönesättningen inom branschen, hurudana är arbetsförmånerna i Finland, hur går arbetet till i allmänhet.

 • Beskriv öppet och ingående vad som förväntas och önskas av medarbetaren för att få ansökningar som motsvarar uppgiften. Ställ dock inte så höga krav att goda kandidater förbigår annonsen.

 • Vilka färdigheter går det att lära sig i själva arbetet och vad är det som man ska kunna genast från första arbetsdagen? Medarbetaren kan t.ex. förväntas ha en viss utbildningsnivå eller kompetens som styrks med officiella intyg.

 • Utländsk yrkesutbildning motsvarar inte alltid direkt den finländska. För yrkeskompetensen ska eventuellt sökas godkännande i Finland.

 • I fråga om godkännande av yrkeskompetens kan utnyttjas Utbildningsstyrelsens tjänster.

Intervju och rekryteringsbeslut

 • Arbetsintervjuns syfte är att du bekantar dig närmare med den potentiella medarbetaren. Samtidigt berättar du om ditt företag.

 • Internationella intervjuer kan skötas på distans speciellt under första rundan. Så undviks onödiga resor och kostnader.

 • Den första internationella intervjusituationen kan vara spännande för båda parter. Distansintervjuer lyckas idag väl, men det lönar sig att planera intervjusituationen i detalj. Tänk på förhand på intervjuns struktur och hur kompetensen ska påvisas samt eventuellt behov av tolk.

 • När rekryteringen har kommit till valskedet, håll de intervjuade kandidaterna medvetna om situationen. Ge uppbyggande respons och motiveringar till de sökande som inte blev valda till uppgiften. Med öppen kommunikation ger du en positiv bild av ditt företag som arbetsgivare. Det underlättar kommande rekryteringar.

Du behöver inte göra allt själv

 • Om internationell rekrytering känns svårt, be om hjälp! TE-tjänsten kan hjälpa till med att hitta en utländsk medarbetare, ordna utbildning i ursprungslandet och ge utbildning till stöd för en internationell arbetsgemenskap.

 • Europeiska EURES-nätverket med sina sakkunniga har kännedom om arbetsmarknader i olika länder, söker samarbetskumpaner och vägleder utländska medarbetare som kommer till Finland. EURES-rådgivarna kan t.o.m. sköta en del av rekryteringen för dig.

 • Även Business Finland erbjuder olika tjänster till stöd för internationalisering.

 • Det finns också privata aktörer som erbjuder rekryteringstjänster enligt nyckeln i handen-principen.

 • Tilläggsinformation om rekryteringskumpaner hittar du t.ex. i Handboken för internationell rekrytering.

Handboken för internationell rekrytering till hjälp

Du kan ladda den avgiftsfria handboken via blankettbotten. Handboken är en omfattande helhet på 90 sidor.

Hjälp finns att tillgå, om rekrytering väcker frågor. Sakkunniga på din egen ort hittar du här.


Ta kontakt!